Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОФИСИ И ХОТЕЛИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПЪРВОКЛАСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Към досегашните функции на търговските банки скоро ще се прибави още една - да правят пълна дисекция на фирмите. След промените в Наредба N9, които БНБ обсъжда, те ще трябва подробно да проучват счетоводните документи на своите клиенти и данните за паричните им потоци. Въз основа на тях банките ще определят каква провизия да начислят по кредитите, които предоставят на фирмите. Това е само едно от многото изисквания в Наредба N9 за оценка на рисковите експозиции и за заделяне на провизии.
Отпуснатият от една банка заем може и да се обслужва напълно редовно, но ако тя не разполага с достатъчно документи, от които да става ясно какво е финансовото състояние на длъжника й и ако няма данни за паричните му потоци, банката трябва да класифицира кредита като експозиция под наблюдение. Вследствие на това тя е длъжна да задели по заема провизии, чийто размер не може да е по-малък от 15% от номиналната му стойност.
Кредиторът може да пропусне да се съобрази с новото изискване, но ако инспекторите на управление Банков надзор установят недоглеждането, те ще задължат банката да прекласифицира заема в по-рискова група и да начисли по него по-големи провизии. Тях банката ще трябва да приспадне от финансовия си резултат, така че мениджърите й няма да имат никаква полза, ако решат да си затворят очите пред липсата на документация за текущото финансово състояние на фирмата - длъжник. С новите промени в Наредба N9 БНБ се опитва да блокира отпускането на заеми за фирми, които по документи имат незначителна дейност, но всъщност въртят значителни обороти зад гърба на данъчните.
Някои банки едва ли ще са доволни от новото изискване, което БНБ ще вкара в Наредба N9 - да провизират изцяло съдебните си вземания. Тази промяна ще принуди например ТЕКСИМБАНК да задели допълнителни провизии от 1.5 млн. лв. по вземането си от хотел Кемпински-Зографски, за което вече пет години води съдебни дела.
За сметка на това кредитните институции ще бъдат улеснени при предоставянето на заеми за дружества, които искат да ги гарантират с ипотеки върху офиси или хотели. В момента в групата на така наречените първокласни обезпечения влизат само жилищата. След промените в Наредба N9 към тях ще се присъединят всички сгради (включително и офисите и хотелите), които не се използват за промишлени или селскостопански цели. За да се превърнат те в първокласно обезпечение, трябва да са заложени пред банката с първа по ред ипотека, да са застраховани, а пазарната им стойност да е минимум два пъти по-висока от отпуснатия кредит.
Първокласното обезпечение дава възможност на фирмата да вземе много по-висок заем от една банка. Той дори може да достигне половината от размера на капиталовата база на една банка. Докато обикновеното обезпечение дава възможност на фирмата да получи заем, който не може да надвишава една четвърт от капиталовата база на кредитора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във