Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одобриха данъчната стратегия

Правителството одобри на днешното си заседание доклада за изпълнените мерки и дейности през 2017 г. при прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. Това е третият доклад по Стратегията, върху чието изпълнение непосредствен контрол осъществява Министерството на финансите.

Докладът съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, представени в Плана за действие към Стратегията през миналата година. Той е структуриран в четири части, а отчетът за изпълнението на всички мерки е представен в табличен вид. В основната част на доклада са изведени по-подробно онези мерки, резултатите от които имат ключова роля за постигнатия напредък в подобряването на събираемостта на приходите, за намаляване размера на сенчестата икономика и на разходите за спазване на законодателството.

Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи направените от Съвета на ЕС специфични препоръки към България през последните няколко години. В съответствие с последната от тези препоръки в областта на данъчната политика, България трябва да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законодателство, включително чрез цялостен пакет от мерки за периода след 2017 г. В отговор на тази препоръка, с решение на Министерския съвет от февруари беше удължен срокът на действие на Стратегията и през 2018 г.

Докладът ще бъде публикуван днес в интернет страницата на Министерството на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във