Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одобриха анекс към договора за заем между България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Правителството одобри проекта на анекс към Договора за заем от 03.12.2014 г. между България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките и да упълномощи министъра на финансите за неговото подписване.

Договорът регламентира всички плащания от заемополучателя на заемодателя да се извършват по посочена левова сметка на заемодателя и към момента не предвижда възможност за плащане в друга валута.

С проекта на анекс се дава възможност плащанията по заема да се извършват и в евро, по официалния фиксиран курс на еврото към българския лев, като се посочва съответна сметка в евро на заемодателя за тяхното извършване.

Взетото решение цели да допринесе за разширяване на възможностите и улесняване на процеса по изплащането на заема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във