Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одобрено е увеличение на капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД

Правителството одобри увеличаване на капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД с 340 000 лв. Средствата, чрез които ще бъде обезпечена дейността на Звеното за координация към Фонда, са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и ще бъдат осигурени чрез промени в бюджета на Министерството на финансите. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.

Звеното за координация във „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД е създадено в изпълнение на Меморандума за разбирателство, подписан между Европейската инвестиционна банка и Република България през декември 2016 г. То успешно функционира като единна точка за дейности по координация и предоставяне на информация на заинтересованите страни с цел по-бързото и успешното реализиране на инвестиционни проекти в България, включително за възможностите за комбиниране на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. и Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във