Банкеръ Daily

Финансов дневник

Одобрено е споразумението за гаранции по инструмента SURE, чрез който ще вземем 500 млн. евро заем от ЕС

Правителството одобри проекта на Споразумение за гаранции за създаване на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, известен като „инструмента SURE“. Министерският съвет упълномощава министъра на финансите Владислав Горанов да проведе преговорите по него и да го подпише от името на Република България, при условие за последваща ратификация.

В Споразумението се регламентира необходимостта от издаването на държавни гаранции във връзка с ангажиментите, които възникват за нашата страна в резултат на създадения на ниво Европейски съюз инструмент SURE. Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, а финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. Инструментът е с ограничен срок на действие - до края на 2022 г.

Европейската комисия ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите членки, като за целта е необходим ангажимент от държавите членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС. Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава-членка ще бъде пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход в този на ЕС, съответно максималният размер на ангажимент от България е приблизително 107,5 млн. евро, които отговарят на 0,4 % от БНД на ЕС.

Инструментът е в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на пандемията. Предвидено е той да допълва националните мерки, като предоставя финансова подкрепа на държавите членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта.

България ще кандидатства за заем от половин милиард евро по инструмента SURE. 

Със сумата от 500 млн. евро ще се финансира увеличението на бюджета на НОИ и ще се обезпечи българския инструмент за запазване на заетостта, известен като "60/40". 

Facebook logo
Бъдете с нас и във