Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОДИТОРИТЕ СИ ПРАВЯТ БАЛ СЛЕД 70 ГОДИНИ РАБОТА

ГОТВИ СЕ СМЯНА НА ШЕФОВЕТЕ НА ИДЕСВ сряда, 17 април, в Новотел Пловдив в почти спартански дух се проведе общо събрание на дипломираните експерт-счетоводители в България и бе отпразнуван първият професионален празник на одиторите в държавата. Извън празника беше обсъден и приет нов устав на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Свикнали да бъдат почти винаги в сянка (не разбирай сенчестата икономика!), одиторите стояха малко несвойствено в зала Париж на новотела, направена да посреща паркетни контета на лъскави симпозиуми. Към тоталната подмяна на устава си обаче те подходиха съвсем професионално.С ред и дисциплина, на които биха завидели дори военните, одиторите в републиката си спретнаха и първия професионален празник. Както може да се очаква от хора, които с огромно желание проверяват сметки, но трудно се разделят с парите в тях, през целия ден, докато течеше общото събрание, от президиума се отправяха призиви за събиране по 20 лева от човек за коктейла, което внесе небивал колорит в иначе скучната материя на обсъжданията. Отлагайки решението си до последния момент, финансистите си направиха двойно удоволствие - държаха в тонус организаторите, а после масово платиха и вечерта се отдадоха вечерта на хапване, пийване и танци.Общото събрание на създадения през 1991 г. ИДЕС, след шестчасово заседание, отмени 10-годишния си устав и прие нов, който е в съответствие с приетия в края на 2001 г. Закон за независимия финансов одит. Близо три часа отнеха дебатите, посветени на мандатите на членовете на управителния съвет и на комисиите на института. УС на ИДЕС бе предложил да няма ограничения за броя на мандатите на членовете на управленските и контролните органи на института. С други думи, сегашното ръководство на ИДЕС начело с председателя му Стоян Дурин да могат да векуват на шефските си кресла. Повечето одитори обаче още от миналата година се противопоставят на подобна перспектива. По предложение на членове на ИДЕС общото събрание прие председателите и участниците в управителните и контролни органи на института, както и в неговите комисии да имат право на два последователни мандата от по три години. След изтичането им хората, които са били членове на управителния съвет или на комисиите, няма да имат право да участват в който и да е от органите на ИДЕС в продължение на три години.Общото събрание на одиторите гласува сегашните членове на УС и на контролния съвет да останат на заеманите от тях длъжности до провеждането на отчетно-изборно събрание през 2002 година. След това хората, които са изкарали по два мандата от три години, няма да имат достъп до съветите и комисиите на ИДЕС. Това изискване залегна в чл. 16 от устава и ще засегне не само сегашния председател на института Стоян Дурин, но и някои от членовете на управителния съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във