Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОДИТОРИ ВЕЩАЯТ СБЛЪСЪК МЕЖДУ БАНКИ И ДАНЪЧНИ

Банките са правили разходи за обезценки на редовните си вземания - отпуснати заеми, депозити в други кредитни институции, предоставени гаранции и поръчителства и открити акредитиви, които са довели до намаляване на печалбата им за 2002 година. Позовавайки се на Наредба N9 на БНБ, почти всички кредитни институции са обезценили редовните си вземания с по 3 процента. Вследствие на тези операции общото намаление на печалбата на целия банков сектор е между 50 млн. и 60 млн. лв., съобщиха за в. БАНКЕРЪ одитори, пожелали анонимност. Те обаче подчертават, че промените в Наредба N9 на БНБ, които дават възможност за подобна обезценка, са приети в началото на 2003-а и не би трябвало да се прилагат при счетоводното приключване за 2002 година. При него трябва да се вземат предвид изискванията на Международните счетоводни стандарти, които не разрешават немотивирано да се прави обезценка (с този термин в Наредба N9 бе заменено провизирането) на редовни вземания и по този начин да се намалява необложената печалба, твърдят одитори. Според тях не могат да се намерят мотиви за обезценяване на депозити в първокласни чуждестранни банки.Банките са в правото си максимално да се осигурят срещу рискове в кредитирането, смятат експерти. Все пак икономиката на страната ни не е стабилна, а и рецесията на международните пазари все още не е отминала. А всеки икономически трус може да доведе до криза в производствения сектор, вследствие на което фирмите - кредитополучатели, да бъдат затруднени при редовното обслужване на заемите. Въпросните 3% обезценка, която банките отчитат, са гаранция точно срещу подобен риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във