Банкеръ Daily

"КПМГ България":

Одитите на КТБ са направени по международните стандарти

Финансовите отчети на КТБ към 31 декември 2013 година са направени по действащите изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз и приложимото местно законодателство към съответната дата. Това обяви в съобщение до медиите от одиторската компания, заверявала отчетите на КТБ - "КПМГ България".

Повод за коментара на компанията станаха нападките на председателя на временната бюджетна комисия Менда Стоянова, че виновните за случилото се е и "КПМГ", която е заверявала отчетите на банката без да има забележки. От своя страна пък Управителят на БНБ Иван Искров се застрахова, че одиторските фирми, които могат да заверяват отчети на финансови институции, е под контрола на Комисията за финансов надзор.

"Одитът бе проведен в съответствие с изискванията на Международните одиторски стандарти. Той е извършен въз основа на предоставена информация и документи на извадкова база и включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и преценки, направени от ръководството", коментират от "КПМГ".

Така докладът не е издаден върху индивидуалния финансов отчет на КТБ на 24 януари 2014 г., а върху консолидирания финансов отчет - на 20 февруари 2014 година. През тази година от компанията не са правили одит на отчетите на банката. От фирмата уточняват, че Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори провежда разследване по отношение качеството на изпълнение на ангажиментите за независим финансов одит на КТБ, на което оказваме пълно съдействие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във