Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОЧАКВАМЕ ОЩЕ КРЕДИТНИ ЛИНИИ ОТ ЧУЖБИНА

Иван Радев, председател на надзорния съвет на ЮНИОНБАНК, пред в.БАНКЕРЪГ-н Радев, защо собствениците на банката, сред които сте и вие, решиха да привлекат ЕБВР за акционер чак сега - осем години след създаването на ЮНИОНБАНК и пет години след въвеждането на Валутния борд? Бихте ли разказали как се стигна дотук? - Да направя първо едно уточнение. През 2002 г. се навършват осем години от лицензирането на банката и 10 години от създаването на ФБК София, чийто правоприемник е тя. Що се отнася до конкретния въпрос - институции от ранга на ЕБВР не взимат решения спонтанно и интуитивно, а на базата на задълбочен анализ, както и при сбъдването на определени предпоставки и условия. Решението на собствениците не е от тази година, а днешното събитие е продукт на тригодишно успешно партньорство между ЮНИОНБАНК и ЕБВР и логичен връх на това сътрудничество. Несъмнено има и обективни предпоставки, свързани с цялостния инвестиционен климат в страната и в частност със състоянието на банковия сектор. Но определящите са свързани с резултатите от функционирането на банката през последните две години, както и с историческите особености и характеристики на цялостното развитие на банката от лицензирането й до днес.Ще се промени ли обичайната дейност на банката след подписването на договора с ЕБВР?- Разработихме програма за развитие на ЮНИОНБАНК през следващите пет години, която стриктно изпълняваме. Стратегическата цел на тази програма е затвърждаването на позицията на ЮНИОНБАНК като лидер в банковите услуги за малкия и средния бизнес. Непосредствените задачи са в края на периода банката значително да е увеличила пазарния си дял, достигайки активи, които да я нареждат трайно във втората група, според класацията на БНБ, определяща банките по групи в зависимост от сумата на активите им. Нашите прогнози са това да стане приоритетно за сметка на привлечени средства от нефинансови институции и граждани и целеви кредитни линии от чуждестранни финансови институции, за което изключително ще разчитаме на ЕБВР. Предвиждаме и комплекс от действия за рязко разширяване и подобряване на спектъра от услуги и увеличаване на броя на новите продукти. Това е, което клиентите на банката ще усетят пряко в резултат на инвестицията, която прави Европейската банка. Какъв ще бъде първият съвместен проект с ЕБВР, след като тя стане ваш акционер? Отново се дочуват слухове, че ще се опитате да обедините ЮНИОНБАНК с друга българска банка.- Без това да е непосредствена цел, банката ще се развива така, че да има своя съществен принос в укрепването и в консолидирането на банковия сектор в България, в т.ч. чрез придобивания и сливания. Основна задача на нашето сътрудничество е, запазвайки сегашната идентичност на собствеността, да направим банката важен фактор за непрекъснато разрастващия се сектор на малкия и средния бизнес, базирайки се на европейските стандарти и международните критерии за благополучие.Смятате ли да последвате оформилата се напоследък мода у нас и да създадете финансова група, като придобиете пенсионен или здравноосигурителен фонд или лизингова компания?- Нашата философия за бизнеса е не да се увличаме по модата, а да изграждаме трайни взаимноизгодни партньорски взаимоотношения, и тази философия ни съхрани през тези 10 години. Тя убеди и ЕБВР да инвестира, тя прави нашите клиенти все повече и в края на краищата дава възможност на банката да се развива, по наше мнение - успешно. Що се отнася до конкрeтните елементи на финансовата група, на обществеността е известно, че през миналата година, като елемент на цялостната ни стратегия и в допълнение на услугите за малкия и средния бизнес, банката учреди своя лизингова компания - Юнионлизинг, която има всички предпоставки да претендира за водещо място в пазарната си ниша.Решихте ли вече как ще бъдат избрани двамата консултанти на ЕБВР, които ще работят за ЮНИОНБАНК? Какво точно ще правят те?- Една от косвените изгоди, която банката извлича от инвестицията на ЕБВР, е и възможността тя да получава все повече техническа и организационна помощ от Европейския съюз, и в частност това са консултантите, които ще работят за банката по линията на тези договорености. За наша радост сред кандидатите има банкери с изключително богат международен опит, както и фирми - доказани специалисти в областта на новите продукти и услуги за малкия и средния бизнес. Ние сме изключително обнадеждени, че тяхната работа за ЮНИОНБАНК ще бъде в пряка полза не само за самата банка, но преди всичко и за нейните клиенти.Вие обявихте след общото събрание през юли, че подготвяте споразумение с МФК за кредитна линия за малки и средни предприятия. Кога ще сключите този договор и какви ще са параметрите му?- На практика споразумението с Международната финансова корпорация е финализирано, всички уговорки по договорите са уточнени. Линията е за 5 млн. щ. долара, отнася се само за инвестиционни проекти, като максималната експозиция на един клиент е 500 000 долара, а срокът на погасяване на кредитите - до пет години. Формалното подписване на договорите ще се реализира през следващия месец. Ние сме много доволни, че заедно с приемането ни в семейството на ЕБВР получихме и признанието на МФК, която е част от Световната банка. На практика тези две събития са и най-големият подарък за юбилея и несъмнено много голям стимул и за колектива на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във