Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОЧАКВАМЕ БУМ НА ЛИЗИНГОВИЯ ПАЗАР

Ернст Махарт е новият главен изпълнителен директор на Ейч Ви Би Хеброс Лизинг в България. Роден е на 26 октомври 1963 г. във Виена, Австрия. Завършва Виенския икономически университет и Виенския правен университет, дипломира се като магистър през 1988 година. Придобива допълнителни квалификации по данъчно право като инвестиционен и бизнес консултант. Завършва следдипломни специализации по мениджмънт, международни финансови транзакции и други. Професионалната си кариера започва в правния отдел на компания за недвижими имоти във Виена, по-късно е старши вицепрезидент на дружеството за данъчно оптимизиране на инвестиции, филиал на банка Кредитанщалт. До 1996 г. е изпълнителен директор на регионалната финансова компания Нобек. От април 1996 г. работи в Банк Аустрия Кредитанщалт Лизинг. До март 2006 г. е финансов директор на компанията за Австрия, Германия и страните от Източна Европа. Член е и на надзорния съвет на Банк Аустрия - Кредитанщалт Лизинг Груп. Владее английски и френски, в момента учи български. Женен е и има три деца.

Г-н Махарт, какво наложи консолидацията между Ейч Ви Би Лизинг и Хеброс Лизинг?
- Окрупняването във финансовия сектор, в това число и на лизинговия пазар, е важна и необходима предпоставка, за да се постигне по-висока ефективност в бизнеса. Такива са европейските и световните тенденции в условията на глобализма. Знаете, че международната финансова група на Ейч Ви Би и на УниКредито, към която принадлежим, в момента установява стандарти именно в консолидационния процес.
Същото се случва и в лизинговия бизнес на групата в България. Дружествата Ейч Ви Би Лизинг и Хеброс Лизинг обединиха дейностите си и от няколко седмици сливането им вече е официален факт. Създадохме нова структура, като взехме най-добрите елементи от дейността и на двете фирми. Стремим се да оптимизираме бизнес възможностите си, за да предоставяме на клиентите си качествени услуги.
Консолидационният процес обаче не е приключил. Предстои интеграцията и на лизинговата компания на Уни Кредито и БУЛБАНК - УниКредит Лизинг България, която ще отнеме още известно време.
Обединеното дружество Ейч Ви Би Хеброс Лизинг вече заема първо място в ранглистата на лизинговите компании, изпреварвайки досегашния традиционен лидер Интерлийз - дъщерното дружество на Национална банка на Гърция и на ОББ. Ще остане ли някакво бизнес пространство и за конкурентите ви, след като се интегрирате и с УниКредит Лизинг България?
- На първо място сме по обем на сделките, което доказват и анализите на авторитетната българска асоциация на лизинговите компании. Смятам, че на пазара има място за всички, тъй като той тепърва ще се разширява и развива, особено във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз.
Силната страна на Хеброс лизинг беше обслужването на дребни клиенти, докато Ейч Ви Би Лизинг се средоточваше в корпоративния сектор. Какви ще са новите приоритети на обединената компания, ще смените ли продуктовата гама?
- Интеграцията на дейностите означава, че ще предлагаме от един и същи център лизингови услуги както за големите корпоративни клиенти, така и за малките и средните предприятия, включително и за физическите лица. Ще запазим и доразвием най-доброто от продуктовия портфейл на двете компании. Ще продължим да лизинговаме например употребявани автомобили за малките и средните предприятия, а за големите - производствено оборудване и други машини. Ще запазим дейността на Ейч Ви Би Лизинг, като продължим да предлагаме за частните си клиенти нови камиони на лизинг. С течение на времето ще се стремим да комбинираме продуктите и да ги усъвършенстваме.
Ще се кооперирате ли с някой от вносителите на нови автомобили, или ще работите с всички търговци?
- Отворени сме за всякакво сътрудничество и коопериране. Както и досега, ще продължим партньорството си с всички автомобилни вносители и търговци, за да посрещнем желанията на клиентите си и да им предложим богата палитра от възможности за избор. И занапред ще сключваме лизинговите договори в левове и евро, с фиксирани или гъвкави лизингови схеми, които впрочем не се предлагат толкова често на пазара. Те не са проблем за нас, тъй като имаме голям финансов потенциал като дъщерна структура на мощната европейска финансова група.
И цените ви ли са конкурентни в сравнение с европейските?
- Предлагаме на бизнеса изгодни и конкурентни цени, но тъй като самите ние сме частна структура, трябва да покриваме разходите си и да печелим. Правим всичко възможно, за да поддържаме конкурентни цени и европейски стандарти, като допринасяме за развитието и конкурентоспособността на фирмите, с които работим.
Лизинговите или банковите цени са по-изгодни за клиентите?
- Не смятам, че е уместно лизинговането да се сравнява с банковото кредитиране, защото става дума за различен тип финансиране. При лизинга акцентът пада върху цената на предмета, който се придобива - кола, машина или друг актив, докато банковият заем по-късно се инвестира например в нужни за бизнеса активи. В лизинговата сделка има и елементи от договорните отношения за отдаване под наем. Така че не би могло да се каже дали цената на лизинга или на кредита е по-изгодна.
Конкурирате ли се с банките, към които принадлежите?
- Не, защото става дума за друг тип инвестиция. Предимството на лизинговите компании е в това, че осигуряват обекта на финансирането и клиентът няма грижа за това. Той плаща по одобрената лизингова схема и в същото време използва придобивката. Нашата компания предлага както оперативен лизинг, така и останалите фирми, които се практикуват на българския пазар. Лизинговаме автомобили - тежко- и лекотоварни, автобуси, включително и малки самолети.
Предлагате ли и кораби на лизинг?
- Досега не сме работили в този сегмент, но италианските ни колеги от УниКредито, които се занимават с лизинговане на кораби, ще ни съдействат да въведем услугата и в България. Това няма да се случи веднага, но на по-късен етап със сигурност ще предлагаме кораби на лизинг.
Ейч Ви Би Хеброс Лизинг е дъщерна компания на интегрирани банки. Ще използвате ли тяхната мрежа, за да разширите клиентския портфейл и дистрибуцията на лизингови продукти?
- Предимство за нашите клиенти е, че могат да използват продуктите и услугите на Ейч Ви Би Биохим и ХЕБРОСБАНК. И обратното - банковите потребители, които се интересуват от лизинг, веднага получават нужната услуга. Предимството ни е, че имаме зад гърба си силна финансова група, което ни позволява да осъществяваме големи сделки. В близко бъдеще възнамеряваме да продаваме лизнговите си продукти директно чрез банките.
Бизнесът с недвижими имоти бе приоритет за Ейч Ви Би Лизинг, ще запази ли фирмата интереса си към този сегмент?
- Да, поддържаме интереса си към пазара на недвижимости. Ще участваме с лизингови схеми във финансирането на много нови обекти.
Казахте, че възнамерявате да направите лизинговия бизнес тук по-ефективен. Как точно ще го постигнете?
- Съвсем просто - според формулата, че големият бизнес трябва да бъде и много добре организиран. Богатият ни международен опит позволява да решаваме проблемите рационално и ефикасно, за разлика от конкуренцията, която предстои да се приспособява към европейските реалности и стандарти. Най-важното е да останем достъпни и гъвкаво да обслужваме клиентите, да бъдем техни доверени съветници. За целта се нуждаем от ефективно работещ екип и затова полагаме грижи хората, които се ангажират с нас, да са висококвалифицирани професионалисти. Помагаме им да го постигнат, като непрекъснато ги обучаваме тук на място или в поделенията на финансовата група зад граница. Тя разполага с добре структурирана програма за обучение на персонала.
Какво още предстои на лизинговия пазар в България?
- Българският пазар е перспективен, най-вече защото за кратко време страната постигна забележителен икономически ръст. Тук непрекъснато се инвестира в жилищно и офисно строителство, в инфраструктурни обекти. Икономическият подем предполага финансиране и технологично обновяване. Затова ние сме тук. Убеден съм, че българският лизингов бранш тепърва ще преживее истински бум.
Щом перспективата е експлозивна, трябва ли браншът да има по-строга регулация и надзор?
- В повечето страни лизинговият бизнес е по-слабо регулиран в сравнение с банковия, тъй като лизинговите компании понасят по-малък риск - те остават собственици на активите, които лизинговат. Но регулация на определено ниво все пак трябва да има, за да се знае, че на пазара работят само професионални дружества, което ще е в интерес на сигурността на клиентите. В същото време бих апелирал към тях да използват услугите само на известни лизингови фирми.
Смятате ли, че съществуващата законова рамка е достатъчно добра, за да се осъществява тази дейност, няма ли нужда от специализиран закон за лизинга?
- Не съм български юрист, австрийски юрист съм, но смятам, че законовата рамка е напълно достатъчна за развитието на лизинговия пазар в страната. Не мисля, че законодателството трябва да се променя, по-скоро е нужно да се ускори процесът на съдопроизводство, за да получат недобросъвестните клиенти и длъжници ефективна санкция. Този процес трябва да се ускори, макар че, искрено казано, България не прави изключение в това направление. Познавам практиките и в други страни и смятам, че в много от тях съдопроизводството също е доста продължително. Но за това не са виновни законите, а условията, при които работят колегите юристи. Нещата, предполагам, ще се променят, когато България стане член на ЕС, тъй като законовите практики ще трябва да се уеднаквят с европейските.
Ще се увеличи ли конкуренцията на местния лизингов пазар, когато България влезе в ЕС?
- Членството на България в ЕС едва ли ще повлияе на пазарната конкуренция, защото западните фирми, които са имали интерес към страната ви, вече са тук. А за другите, които възнамеряват да дойдат, едва ли ще има значение дали страната е член на ЕС, или не. Не съм убеден, че скорошното й присъединяване към него ще катализира интереса на нови европейски фирми към местния пазар.
Какво бихте искал да постигнете през мандата си в България?
- Мандатът ми не е регламентиран. За мен е голяма чест назначаването ми в София, още повече че страната и хората тук много ми допадат. Развитието на България през последните години подсказва наличието на голям потенциал не само във финансовия, но и в другите сектори на икономиката. И тъй като вече сме най-голямата компания на местния лизингов пазар, ще се стремим за станем и най-добрата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във