Банкеръ Daily

Финансов дневник

Очаква се ръст на европейската икономика, но глобалната несигурност продължава да тежи

Очаква се европейската икономика да продължи да се разширява за седма поредна година през 2019 г., като се очаква реалният БВП да расте във всички държави-членки на ЕС.

Европейската комисия публикува днес своята "пролетна прогноза" за 2019 година. Тя обхваща годините 2018, 2019 и 2020 и включва ключови икономически данни като БВП, растеж, заетост, безработица, брутен дълг на държавното управление и инфлация за всички 28 държави-членки на ЕС.

Според прогнозите на Комисията се предвижда европейската икономика да продължи да се разширява за седма поредна година през 2019 г., като се очаква реалният БВП да расте във всички държави-членки на ЕС. Тъй като глобалната несигурност продължава да тежи, вътрешната динамика е насочена към подкрепа на европейската икономика. Очаква се растежът да се ускори през следващата година.

Неотдавнашното забавяне на световния растеж и световната търговия, заедно с голямата несигурност по отношение на търговските политики, обръща внимание на перспективите за растеж на БВП през 2019 г. и 2020 г. Продължаващата слабост на производствения сектор също играе роля, като страните, изправени пред специфични проблеми в автомобилната индустрия, играят важна роля.

Тъй като се очаква световната търговия и растеж да останат по-слаби тази година, а след бързия темп, наблюдаван през 2017 г., икономическият растеж в Европа ще разчита изцяло на вътрешната дейност. Сега европейци работят повече от всякога и се очаква растежът на заетостта да продължи, макар и с по-бавни темпове. Това, заедно с нарастващите заплати, приглушената инфлация, благоприятните условия на финансиране и мерките за фискална подкрепа в някои държави-членки се очаква да засили вътрешното търсене. Като цяло БВП се очаква да нарасне с 1,4% в ЕС тази година и с 1,2% в еврозоната.

През 2020 г. се очаква неблагоприятните вътрешни фактори да избледнеят и икономическата активност извън ЕС да се възстанови, подкрепена от облекчаване на глобалните финансови условия и политически стимули в някои нововъзникващи икономики. Ръстът на БВП през следващата година се очаква да се засили леко до 1,6% в ЕС и 1,5% в еврозоната.

Инфлацията в ЕС се очаква да спадне до 1,6% тази година, преди да нарасне до 1,7% през 2020 г. Общата инфлация в еврозоната спадна от 1,9% през последното тримесечие на 2018 г. до 1,4% през първото тримесечие на тази година, поради по-ниските цени на енергията.

Според прогнозите на Комисията, съотношениeтo дълг - БВП се очаква да намалee в повечето държави-членки през 2019 г. и 2020 г., тъй като дефицитите остават ниски и номиналният растеж на БВП трябва да остане по-висок от средния лихвен процент по неизплатения дълг. Предполагайки, че няма промяна в политиката, съотношението на дълга към БВП на ЕС се очаква да спадне от 81,5% през 2018 г. до 80,2% през 2019 г. и 78,8% през 2020 г. Съотношението на дълга към БВП в еврозоната следва да спадне от 87,1% в 2018 г. до 85,8% през 2019 г. и 84,3% през 2020 г.

Рисковете, свързани с неблагоприятните последици за перспективата, продължават да бъдат значителни. Рискът от протекционистични мерки по света и сегашното забавяне на растежа и търговията в световен мащаб може да се окажат по-устойчиви от очакваното. В Европа рисковете включват Брекзит за „без сделка“ и възможността временните прекъсвания, които понастоящем претеглят производството, да се окажат по-трайни. Съществува също така риск от повишаването на политическата несигурност и по-малко благоприятните за растеж политики, които довеждат до отдръпване на частните инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във