Банкеръ Daily

Финансов дневник

Очаква се бюджетното салдо в края на март да е положително

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към март тази година да бъде положително в размер на 231 млн. лв. (0.2 % от прогнозния БВП). За сравнение, за първото тримесечие на 2021 г. бе отчетен дефицит от 625,8 млн. лева, съобщават от министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към март се очаква да бъдат в размер на 12.40 млрд. лв. (21.7 % от годишния разчет) и нарастват с 1.05 млрд. лв. (9.3 %) спрямо отчетените за първото тримесечие на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално на годишна база с 1.30 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват с 247 млн. лева. 

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към март са в размер на 12.17 млрд. лв. (19.3 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП за същия период преди  година бяха в размер на 11.98 млрд. лева.

От финансовото министерство отбелязват, че частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 март от централния бюджет, възлиза на 401.8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във