Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Обуздават таксите по картите

Хотелските резервации и пазаруването чрез интернет от обекти на чуждестранни търговци занапред ще е по-евтино за българските потребители. Това става възможно, защото от 13 януари е в сила нова евродиректива за платежните услуги, която ограничава допълнителното таксуване при теглене и плащане с дебитна или кредитна карта.
Ето как брюкселските чиновници  обясняват рестрикциите за банките: "Когато извършвате трансгранично плащане в евро в рамките на ЕС, вашата банка не може да иска от вас да заплатите по-висока такса, отколкото за еквивалентна национална операция. Дори банките, които се намират в страни от ЕС извън еврозоната, трябва да спазват това правило."

България е изпреварила малко директивата, защото у нас такси при плащане с банкова карта през виртуален или ПОС терминал не се начисляват - нито от търговеца, нито от банката издател. От години съществува и законова забрана търговците да таксуват потребителите за това, че при плащане използват банкова карта. При теглене на пари в чужбина обаче таксите са неумолими - един път като процент върху сумата, втори път като абсолютна величина. Това вече няма да е така - колкото струва у нас, толкова ще е и в Гърция, в Германия, в Дания...

Но интересът на българите е фокусиран върху улеснението най-вече при трансгранични сделки - например при пазаруване в интернет от чуждестранен търговец, при резервиране и плащане на хотелски настанявания, на самолетни билети, на екскурзии и др. Директивата всъщност решава проблеми в тези сфери, защото не във всички държави от ЕС досега имаше забрана да се начисляват допълнителни такси за картови плащания, което води до големи различия на пазара и объркване сред потребителите. Новата директива въвежда еднакви правила за всички членки на ЕС, за да гарантира на европейския гражданин, че ако плати с банкова карта стока или услуга, произведена от друга държава членка, няма да бъде таксуван допълнително.

Такси за използване на карта

 

Когато се плаща  за нещо в ЕС с кредитна или дебитна карта, търговците и банките вече няма  да  начисляват допълнителна такса само защото е използвана определена карта. Това правило се прилага за всички покупки с карта (в магазини и по интернет) - и в страната на картодържателя или в друга страна от ЕС.

American Express, Diners Club и служебните или корпоративните кредитни карти, при които плащането е за сметка на работодателя, обаче не са обхванати от правилата на ЕС за платежните услуги и е възможно да  бъде начислена допълнителна такса, когато се използват  такива карти, предупреждава europa.eu.

 

Измами с карти и плащания

 

С коментираните правила  на ЕС се ограничава сумата, която може да бъде поискана  от притежателя на карта, ако е  жертва на измама с нея  или при плащане - когато картата или сметката му  са дебитирани без неговото  разрешение. Във всички случаи могат да поискат от него  да плати  максимум 50 евро за покриване на разходите, свързани с измамата.

В случаите, когато той не е  бил в състояние да разбере за загубата, за кражбата или за незаконното присвояване на средства (например ако данните му са  хакнати или картата  е копирана и др. подобни), тогава не трябва да се плаща  нищо. В такъв случай обслужващата банка или  издателят на  картата трябва да покрият всички разходи. Това правило се прилага и ако загубата е по вина на банков служител.

 

Блокиране на средства

 

Понякога, когато се прави  резервация - например в хотел или на кола под наем, може да  се наложи потребителят им да предостави  данните от картата си за гарантиране на резервацията. Търговецът може също така да поиска да блокира определена сума по  картата при  резервацията. Това означава, че търговецът запазва част от лимита по  картата  или от средствата по  сметката за покриване на разходи, които очаква да се натрупат - например за обслужване по стаите в хотел или за евентуални щети по нает автомобил.

Търговецът трябва да  информира клиента, ако възнамерява да блокира сума по кредитната му  карта - той  трябва да даде  съгласието за това и за точния размер на блокираната сума. А веднага щом се извърши  реалното и окончателно плащане, банката трябва незабавно да освободи блокираната сума по  картата.

 

Директни дебити

 

Ако се използва директен дебит за плащания от  банковата  сметка на клиента, е възможно по погрешка да бъде извършено плащане или сумата по плащане да е грешна -  например ако  е  анулирал  договор с доставчик, но въпреки това след прекратяването на договора е извършена операция по директен дебит. В подобни ситуации има право на възстановяване на плащането в срок от осем седмици. Това се отнася до всички директни дебити, както до тези в нашата страна, а и до трансграничните директни дебити в рамките на ЕС.

 

Какво да се направи, ако възникне проблем?

 

При проблеми с плащания в рамките на ЕС  е добре клиентът да се обърне към обслужващата го  банка или към издателя на  картата. Те трябва да  отговорят писмено в рамките на 15 дни (или до 35 дни при определени извънредни обстоятелства). Те също така трябва да имат официална процедура за подаване на жалби от потребители.

Ако има  нужда от помощ във връзка с признаването на правата на клиента, може  да се потърси съдействие от  FIN-NET  за проблеми с доставчици на финансови услуги или с ECC-Net за проблеми с търговци.

 

Чекове

 

Правилата на ЕС за банковите такси за международни и национални плащания не важат за чековете.

Понякога таксите за осребряване на чек от друга държава от ЕС са много високи. Освен това в много страни чековете вече не се приемат като платежно средство. Клаузите тук не се отнасят по принцип за български граждани, защото ние прескочихме тази фаза в развитието на платежните отношения и никога не бихме се върнали назад.

 

Сигурност

 

Банките трябва да въведат по-строги мерки за идентификация на платеца при електронно разплащане. Те ще трябва да използват поне два независими елемента за идентификация на клиентите си. Те са категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае - парола), притежание (нещо, което само ползвателят притежава - еднократните кодове, получени по токен устройства, телефони или електронна поща) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя - биометрични данни като пръстов отпечатък или разпознаване на ириса).

Предвижда се и общо намаление на всички такси, които събират банките. Така например се въвежда изискването таксите, които всяка банка събира по основните платежни операции, да са по-ниски от средния размер на таксите, събирани в предишната календарна година. Контролът за това ще се осъществява от БНБ. Нещо повече - когато десет или повече банки не начисляват такса за някоя от основните операции, тази услуга се определя като безплатна в регистъра на БНБ. Това означава, че и останалите банки трябва да започнат да я предлагат безплатно.

 

 

BG статистика

Банкоматите у нас са над 7300, а ПОС терминалите  - над 82 000. Факт е, че разпределението им е неравномерно и повечето са съсредоточени в големите градове. И че има населени места без банкомати.

Все повече търговци обаче, включително и в малки градове, инсталират ПОС устройства.

А финансовото министерство наскоро задължи всички държавни институции и общини да сложат ПОС терминали, за да гарантират на хората, че разплащанията с хазната стават безкасово.

Над 5 млрд. лв. са минали през банкови карти през 2017 година.  Експерти прогнозират, че общият обем на електронните транзакции ще расте средно с 1.5 млрд. лв. годишно.

Все повече компании правят разплащанията със служителите си изцяло през банкови карти,  2/3 от преводите към бюджета и към държавни институции се извършват по картов път, показват още данните на Централната банка и на финансовото министерство.

Над 2/3 от българите имат поне една банкова карта. Последните данни на Централната банка сочат, че българите притежават близо 8 млн. броя карти. А всеки втори има и кредитна карта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във