Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общото застраховане – с печалба от близо 138,5 млн. лева

Брутният премиен приход на застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане, достига 2 201 721 347 лв. към 30.11.2019 г., съобщиха от КФН. От тях 72,4%  са генерирани от застраховки на МПС. По задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" дружествата са продали полици за 994 726 383 лв., а по доброволната автокаско – за 600 017 291 лв. Малко над 12 на сто от общия бруто премиен приход са по полици "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество". 
А 24 компании работят в общото застраховане. В индивидуалното  три дружества формират двуцифрен пазарен дял, като съвкупно те държат 35,5% от пазара на база премиен приход.

ТОП 5 по пазарен дял на база премиен приход
1.Лев Инс - 13,3%
2.Булстрад ВИГ - 11,7%
3.ДЗИ - Общо застраховане - 10,5%
4.Евроинс - 9,7%
5.Армеец - 9,2%
5.ОЗК - Застраховане - 9,2%
                   
Изплатените от компаниите обезщетения към края на ноември 2019 г. достигат 964 045 321 лв. Близо 81% са по застраховки на МПС.Платени са  495 977 269 лв.  за щети по автомобилната "Гражданска отговорност" и 283 327 576 лв.  - по автокаско , 10,6% от всички платени обезщетения са по полици "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество". 
Четири дружества формират двуцифрен  пазарен дял на база изплатени обезщетения и съвкупно формират близо 50%-ен пазарен дял.

ТОП 5 по пазарен дял на база платени обезщетения   
1.Лев Инс - 17,0%
2.Булстрад ВИГ - 11,7%
3.Армеец - 10,6%
4.ДЗИ - Общо застраховане - 10,3%
5.Бул инс - 8,8%
Към края на ноември 2019-та компаниите в общото застраховане отчитат обща печалба от 138 462 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във