Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общото събрание на УниКредит Булбанк одобри разпределянето на 430 млн. лв. за дивидент

УниКредит Булбанк ще разпредели над 430 млн. лева от печалбата си за 2018 г. след облагане с данъци за изплащане на дивиденти на акционерите, съобщи банковата институция..

Решението за разпределение на дивидент беше взето на годишното Общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк на 9 април 2019 г.  

Изплащането на дивиденти на акционерите ще е пропорционално на притежаваните от тях акции  (1.504807950 лева на акция). То ще бъде извършено в законоустановения 3 месечен срок от датата на провеждане на събранието. Акционерите допълнително ще бъдат уведомени на страницата на банката за датата, мястото и условията на изплащане на дивидентите.

Освен разпределяне на дивиденти на на годишното Общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк беше представен и Годишният отчет на банката за 2018 г.

С активи на стойност 19,4 млрд. лв към 31.12.2018 г. (неконсолидирани), Уникредит Булбанк е банката, ползваща се с най-голямо доверие сред банките в България.

Депозитите на клиенти са над 15,8 млрд. лв. Банката е финансирала кредити за над 11 млрд. лв., от които над 8,4 млрд. лв за развитие на корпоративния бизнес в страната.

За периода от последните 10 години (2009-2018) Уникредит Булбанк и нейните дъщерни дружества са платили на държавата 346.5 млн. лв.  корпоративен данък за този период (консолидирани данни) За Уникредит Булбанк инвестицията в човешкия капитал и модерни технологии са топ приоритет и предпоставка за предоставяне на възможно на-добрите продукти и услуги на своите клиенти. Банката е един от най-големите работодатели в България с 3555 служители (неконсолидирани данни) и 4138 (консолидирани данни).

Уникредит Булбанк е най-добрата банка в България за 2018 според водещите издания Euromoney и Global Finance и топ работодател в България за за последните 3 години - класация на Top Employers Institute. Банката е обявена за най-добра банка в България според Global Finance и за 2019 год.

Затвърждаването на водещата позиция на УниКредит Булбанк се дължи на отличната й репутация, устойчива и последователна стратегия, стабилен бизнес модел, фокус към иновациите във всички сфери със засилено внимание към дигитализацията на продукти, услуги и процеси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във