Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общо 645 застрахователи от ЕС имат разрешение да работят в България

През октомври в Комисията за финансов надзор са получени три уведомления от застрахователни дружества с  регистрация в други държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, съобщиха от регулатора.

През периода обаче са внесени и две уведомления за застрахователни дружествата, които съобщават за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на страната ни. В крайна сметка към края на десетия месец общо 645 застрахователи от държави членки на ЕС и Европейското икономическо пространство имат разрешение да работят в България.
За периода между януари и октомври в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 18 нови застрахователни посредници да извършват дейност в страната ни. Но други два застрахователни посредника са върнали разрешителното за работа. По този начин в края на октомври общо 2589 застрахователните посредници от ЕС имат дейност у нас.
През десетия месец КФН е изпратила уведомление до компетентния надзорен орган на Република Румъния относно намерението на "Групама Застраховане" ЕАД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на нейна територия по класове застраховки по т. 1 "Злополука", т. 2 "Заболяване", т. 3 "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства", т. 7 "Товари по време на превоз", т. 8 "Пожар и природни бедствия", т. 9 "Други вреди на имущество", т. 13 "Обща гражданска отговорност", т. 16 "Разни финансови загуби" и т. 18 "Помощ при пътуване".
Общият брой на застрахователните дружества с регистрация в България, които имат намерение  да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 18.  
Между януари и октомври КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на Австрия, Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Италия и Испания относно намерението на едно дружество - "Легион Брокер" ООД, да предлага застрахователно посредничество в тях. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, нараства на 45.

Facebook logo
Бъдете с нас и във