Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общо 43 филиала на "УниКредит Булбанк" ще изплащат влогове от КТБ

"УниКредит Булбанк" е сред банките, които от 4 декември ще обслужват клиентите с гарантирани депозити. Това става по силата на подписано споразумение с Фонда за гарантиране на влоговете на граждани. "УниКредит Булбанк" ще обслужва вложителите с гарантирани депозити, чиито последни цифри от ЕГН за физически лица и ЕИК за юридически лица са съответно 5 или 6.

За максимално улеснение на клиентите получаването на влоговете ще става в 43 филиала на УниКредит Булбанк в 29 града в страната.

За София са определени шест филиала. Пълен списък с филиалите, техните адреси и работно време ще бъде достъпен за всички заинтересовани на официалния сайт на "УниКредит Булбанк". Изплащането на депозитите ще се извършва в работните дни от седмицата.

В банката е създадена организация така че обслужването на клиенти да премине гладко. В изплащането на гарантираните суми ще бъдат ангажирани над 270 служители, които са добре обучени и ще могат да окажат необходимото съдействие на всички, така че да не бъде нарушен и обичайният ритъм на работа в тези 43 филиала.

Изплащането на депозити ще се извършва съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, според който гарантирани са всички сметки в КТБ: срочни, безсрочни, спестовни, депозити – срочни или безсрочни, разплащателни сметки, салда по дебитни карти и други продукти, попадащи в понятието влог по смисъла на закона. Всички депозити ще бъдат изплащане в левове. Тези, които са било открити в чуждестранна валута, ще бъдат изплатени по фиксинга на БНБ в началния ден на изплащането. Определянето на размера на изплащания депозит се извършва изцяло от Фонда за гарантиране на влоговете.

За да бъде изплатен депозитът на клиентите, е необходимо да се предостави документ за самоличност, а на място във филиал на УниКредит Булбанк се подписва декларация за липса на обстоятелства, водещи до изключване от гаранция. Клиентите могат да получат гарантираните им по закон суми и чрез пълномощник, за което трябва да имат изрично нотариално заверено пълномощно за целта. Списък на всички необходими документи ще бъде публикуван на сайта на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във