Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общински бюджети с белези от пандемията

Общинските бюджети вече добиват своите очертания за 2021 година - първата след началото на Ковид пандемията за миналата година. И всеки един от ях носи своите белези от това. През миналата година имаше несъбрани приходи, общините бяха принудени да правят извънредни разходи за справяне с разпространението на коронавируса, гражданите и бизнеса получиха облекчения за плащане на местни данъци и такси или на наеми за ползване на общински обекти. 

Кметът на

община Плевен

Георг Спартански определя проекта за бюджет на общината за 2021 г. като консервативен и разчетен на база на очакваните реални приходи. Това съобщиха от пресцентъра на общината след общественото обсъждане.

Кметът подчертава, че ситуацията, пред която сме изправени заради пандемията от коронавирус, е тежка за всички, че очакванията му са за трудна година. „За първи път през 2020-а постъпленията са по-малко от предходната година, при това с над 3.32 млн. лева. И през 2021-а нещата няма да са по-различни. Затова разходи ще се правят на база събрани ефективно пари, ще се харчат средства, които сме събрали реално, не виртуално. Можем да завишаваме приходите с „кухи“ прогнози, но няма да е коректно спрямо хората“, отбелязва градоначалникът. Той припомня, че през тази година ще се провеждат и два вида избори, което ще създаде допълнителни трудности.

Приходите в проекта за бюджет на Плевен за 2021 година са съобразени с факторите, формиращи собствените приходи – данъчните основи, върху които се определят местните данъчни ставки, размера на местните данъци и такси и цени на услуги, достигнатата събираемост и възможности за нейното подобряване, както и влиянието на пандемията от COVID-19. Общият размер на бюджета на Община Плевен  е 125 643 919 лева. Приходите за държавни дейности са 84 887 071 лв., а местните приходи – 40 756 848 лева. Проектът ще бъде обсъден в Общинския съвет в края на февруари.

Макрорамката на проекта на бюджета на

община Стара Загора

за тази година е 180 628 775 лева, съобщават от пресцентъра на общината. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Общо 216 771 876 лева е индикативният годишен разчет за сметките за средства от европейски проекти и програми и бюджета на Общината. В сравнение, през изминалата година средствата, с които е разполагала администрацията общо, са били общо малко над 177 млн. лева.

От думите на директора на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ Цанка Ганева в проектобюджета за 2021 година са заложени редица мерки, акценти и параметри, които са насочени към подкрепа на широк кръг от гражданите на общината с различни потребности в настоящата кризисна ситуация.

По време на общественото обсъждане кметът на община Стара Загора Живко Тодоров е обяснил, че местната администрация има готовност през тази година да включи в инвестиционната програма още обекти, освен посочените. „Подхождаме предпазливо към бюджета на община Стара Загора за 2021 година, ако през тази година всичко е наред на шестмесечието, при добра събираемост, се предвижда да бъдат включени още обекти“, обобщава кметът.
За разглеждане и гласуване бюджетът ще влезе в залата на Общинския съвет на 25 февруари.

Проектът за бюджет 2021 на

община Русе

показва, че за настоящата година той е съществено увеличен - от 135 на 160 млн. лева нараства рамката на проекта 2020/2021. От 78 на 94 млн. се увеличават средствата от държавата за делегирани от  нея дейности, а от 45.5 на 50.8 млн. нарастват средствата от местни приходи за местни дейности. Капиталовият бюджет расте от 11.8 на 15.5 млн. лева.

"Не малко е направено преди да поема отговорността за Русе, но виждаме, че за съжаление промените в материалната среда не са намерили отражение у хората“, казва кметът Пенчо Милков при общественото обсъждане.

Като основни приоритети за 2021 година градоначалникът посочва:

- повишаването на способностите на общинските предприятия чрез осигуряване на нова техника и служители;

- подобряване сигурността на гражданите чрез осигуряване на технически средства и персонален състав;

-  подкрепа на русенската култура по отдавна забравен от творците начин - материално и с признание;

- разширяване на социалната дейност и подкрепа на хора в затруднено положение;

-  координирани усилия за справяне с пандемията COVID-19;

- инфраструктура – успешно завършване на важни проекти, ремонт на общински пътища и улици, ремонт на околоблокови пространства;

- енергийна ефективност на сгради и улично осветление.

Проектът за Бюджет 2021 предстои да бъде внесен за гласуване от Общински съвет - Русе. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във