Банкеръ Daily

От 1 януари 2020 г.:

Общинска банка променя тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица

Управителният съвет на Общинска банка АД прие промени в тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица. От финансовата институция посочват, че промените касаят размерите на таксата за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка и таксите за касови операции, събирани от Общинска банка АД. Те ще влязат в сила от 1 януари 2020 г.

Сметки - месечна такса за поддържане и оперативно обслужване

До края на тази година за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка, клиентите на Общинска банка ще заплащат такса от 1.70 лв. С началото на новата година, тя ще скочи на 2.50 лв. За поддръжка и обслужване на платежна сметка за основни операции таксата ще се повиши от 1.60 лв. на 2.00 лв.

Касови операции (Внасяне и теглене)

Внасяне на суми по сметка в банката от титуляра на сметката

За суми над 3 500 лева / 2 500 евро (или равностойност в съответната валута) от 1 януари 2020 г. Общинска банка ще събира такса в размер на 0.15% от сумата за частта над 3 500 лева (мин. 2.00 лева, макс. 250 лева) и 0.20% от сумата за за частта над 2 500 евро (мин. 2.00 евро, макс. 200 евро). До сега таксите варираха между от 0.1% до 0.15%.

Теглене на суми от сметка

За теглене на суми до 2 000 лв. / 1 000 евро, от трезора посочват, че размерът на таксата ще се покачи до 0.2% от цялата сума. (мин. 2.00 лева/ мин. 2.00 евро). До 31 декември 2019 г. тя ще остане 0.1%. За теглене на суми от сметка над 2 000 лева / 1 000 евро без предварителна заявка таксата се вдига с 0.05% до 0.50% от сумата за частта над 2 000 лева (мин. 20.00 лева, макс. 400 лева) и до 0.60 % от сумата за частта над 1 000 евро (мин. 8 евро, макс. 200 евро).

Таксата за внасяне на монети в брой от титуляра също скача, като достига 2.5% за частта над 20 лева, а от банката посочват, че внасянето на монети до 20 лева ще продължи да бъде без комисиона.

Карти

За поддръжка и обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта таксата скача от 1.70 лв. на 2.50 лв., а досегашната такса от 1.60 лв. за поддръжка и обслужване на платежна сметка за основни операции с дебитна карта ще се повиши до 2.00 лв.

Изменения има и в размера на таксите събирани от Общинска банка АД при изпълнение на междубанкови кредитни преводи и директни дебити във валута, които влизат в сила, считано от 15.12.2019 г.

От декември банките няма да могат да събират солени такси за трансгранични плащания в евро. Нуждата да компенсират този приход е част от обяснението за поскъпването, смятат експерти. Политиката на постоянно вдигане на такси и комисиони има голяма заслуга и за рекордните печалби на банките през последните години. По данни на БНБ само за 7 месеца – от януари до юли, печалбата на банковия сектор достигна 1 млрд. лева. Този резултат е с цели 10% повече от същия период на миналата година. Само през юли финансовите институции в България са добавили нови 127.6 млн. лв. печалба. Нетните доходи на банките от лихви за седемте месеца на годината са към са 1.6 млрд. лв., а доходите от такси и комисиони са 640.8 млн. лева, което е с над 30 млн. лева повече в сравнение с януари – юли миналата година. Според БНБ печалбата на банките расте и защото оптимизират разходите си, включително чрез съкращаване на офиси и на персонал, което основно се случва при сливания и вливания в сектора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във