Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общините залагат в бюджетите нови проекти и услуги

Общините приключиха една трудна година - със свити приходи, мерки за защита на хората и бизнеса, но и с планове за инвестиции.  Новата 2021-а започна с разработване на финансовата рамка на бюджетите им с заложените в тях икономически и социални мерки и възможности за развитие. 

Бюджет 2021 на Велико Търново акцентира върху възстановяването след Covid-19, по-доброто качество на живот, инвестиции в инфраструктурата и екологията.  А образованието, културата и подкрепата за хора в нужда отново са сред водещите приоритети, съобщиха от общината.

Сред приоритетите са приключване на проекти, финансирани по оперативните програми в програмния период 2014-2020 г., предоставяне на икономически и социални възможности на населението, осигуряване на свързаност между техническа, транспортна и социална инфраструктура чрез изграждане на нова или адаптиране и обновяване на съществуваща такава. А инвестиционната програма е пряко насочена към подобряването на качеството на живот и развитие на кварталите.

Близо 930 хил. лева са предвидени са облагородяване на населените места в общината. Други 500 000 лева е бюджетът на програма „Местни инициативи“, останалите средства ще бъдат осигурени целево за пътища, както и от постъпленията от продажба на имоти общинска собственост.

Цялата инвестиционна програма е с рамка 33 млн. лева. Финансирането за тези основни обекти е осигурено както от европейските програми, така също чрез целеви субсидии и с общински средства.

Общо 112.8 млн. лева е стартовата рамка на Бюджет 2021 – увеличени са средствата за всички основни функции, а най-голям е ръстът за образование, благоустрояване, строителство и екология, социални дейности и здравеопазване, културата и туризъм.

Непроменени остават ставките на местните данъци и таксата за битови отпадъци.

Общо 18 са проектите за изпълнение през тази година, по които текущи договори а безвъзмездна финансова подкрепа по европейските програми. Инвестициите, които ще бъдат вложени при реализацията им, са 48 млн. лева. В процес на оценка са още три проекта за над 10,5 млн. лева.

Макрорамката на проектобюджета на Община Силистра за 2021 година е в размер на 45 341 479 лева, без преходни остатъци от миналата година, съобщиха от общината.  С най-голямото увеличение във финансовата рамка на местната власт - с над 2.6 млн. лева, е проектобюджетът на разходите на функция "Образование", който е на обща стойност 20 315 000 лева.
Нова услуга се открива в Община Силистра през новата година - "Асистентска подкрепа", с бюджет от 1 млн. лева. Средствата  за фонд "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" се увеличават с 1.9 млн. спрямо 2019-а.
През тази година ще продължават и текущи ремонти на сгради общинска собственост за 240 хиляди лева. За финансиране на дейности по проекти са предвидени 170 хил. лева. 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във