Банкеръ Daily

Финансов дневник

Общините получават 5,7 млн. лева за оптимизация на училищната мрежа

Министерският съвет одобри трансфери към общини за реализирани проекти по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”.

Със средствата в общ размер на 5 720 475 лв. се осигуряват финансово дейности по модулите „Оптимизиране на училищната мрежа“, „Рационализация на мрежата от професионални училища” и „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“.

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ е с бюджет 30 717 000 лв. Нейните цели са свързани с предоставянето на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след извършена оптимизация на мрежата от училища и повишаване ефективността на разходите на училища, детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование чрез оптимизиране на вътрешната им структура.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във