Банкеръ Daily

Финансов дневник

Община Варна е с 56% изпълнение на бюджета за полугодието

Община Варна е с 56% изпълнение на бюджета за първото полугодие, без просрочени задължения, в добра кредитна кондиция. Това съобщиха от пресцентъра на общината след обявяването на данните от отчета на дирекция "Финанси и бюджет". 

Първоначалната макрорамка, приета от Общински съвет - Варна, е била в размер на 383 700 000 лева. След корекция от 10 504 301 лв., в края на отчетния период уточненият план е 394 204 301 лева. Отчетът на приходите е 140 823 019 лв, реалният размер на приходите към края на юни с включените наличности по сметки, е 216 621 852 лева. Изпълнението на бюджета спрямо първоначалния план за тази година е 56 процента.

За сравнение изпълнението на бюджета спрямо първоначалния план за същия период на 2019 г. е било 53 процента.

Тази година, независимо от трудностите, свързани с пандемията от COVID 19, при изпълнението на бюджета през отчетния период, Община Варна е успяла да създаде необходимата организация за поддържане на стабилно финансово състояние и ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. Предприети а специални мерки за подкрепа на местната икономика и облекчаване на бизнеса и гражданите, както и мерки за борба с разпространението на коронавируса. Всички това е оказало натиск върху изпълнението на бюджета, но е било наложитебно за опазване здравето на хората, оказване на социална подкрепа на най-уязвимите социални групи и подпомагане на местната икономика и бизнеса.

Към края на юни общината е без просрочени задължения, с положително бюджетно салдо. През отчетния период са осигурени средства за приоритетните направления, спазва се строга финансова дисциплина, изпълняват се всички фискални показатели на Закона за публичните финанси /чл. 94/ и се съблюдават взетите решения за борба с разпространението на COVID 19.

Работата на община Варна и показаните резултати са били оценени от Българската агенция за кредитен рейтинг – БАКР. През месец май тази година, кредитната агенция е потвърдила рейтинга на град Варна:

-Дългосрочен кредитен рейтинг: /ВВВ/ с перспектива:  стабилна, и 

-Краткосрочен кредитен рейтинг: /А-3/ с перспектива:  стабилна.

Анализът на БАКР бе направен в условията на пандемията от Covid – 19 и въпреки това е отбелязано положителното финансово развитие на община Варна.

Финансовата прогноза на рейтинговата агенция за общината е изготвена за периода 2020 г. - 2022 г. и показва, че през целия период ще се реализира положителен оперативен резултат. Кредитната агенция счита, че община Варна ще се характеризира с много добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

Ва̀рна е най-големият град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море и Варненското езеро, и е административен център на едноименните община и област. Населението на града е около 336 216 души, което поставя Варна на трето място в България (след София и Пловдив). Варна е известна като "морската столица" или "лятната столица на България" и е важен туристически и просветен център, изходна точка за курортите по Северното Черноморие.

Като източната врата на Европейския съюз, градът е важен транспортно-логистичен център между Европа и Азия, и своеобразен мост за сътрудничество и развитие на търговски, транспортни и културни взаимоотношения.

Проект за нов икономически профил на Варна бе представен в началото на юни . Той е изготвен от екип на Института за пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на Община Варна. С него ще бъде извършено ребрандиране на региона с цел привличане на инвеститори и на млади хора, създаване на нови работни места и на възможности за развитието на Варна като зелен и умен град. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във