Банкеръ Daily

Финансов дневник

Община Минерални бани ще емитира еко облигации

Община Минерални бани емитира облигации при условията на частно пласиране. Решението бе взето на заседание на Общинския съвет, съобщиха от общината.

Родопската община ще емитира облигации при условията на частно пласиране в хипотезите и при условията на чл. 204, чл. 205 и чл. 206 от Търговския закон, която впоследствие да бъде регистрирана за публична търговия на "Българската фондова борса". Решението е взето след изготвен доклад за „Емисиите и поглъщанията на въглероден диоксид от горите и горските територии, собственост на община Минерални бани". Съгласно доклада, общинските гори в Минерални бани генерират кислородни емисии, възлизащи на 8,185 тона годишно.

Предложението е да се емитират еко облигации, които да покриват в голяма степен принципите на „зелените облигации”. Те са вид облигационен инструмент, при който постъпленията се използват изключително за частично или цялостно финансиране на нови или съществуващи допустими зелени проекти. Тези ценни книжа осигуряват на емитентите информация за ключовите компоненти, свързани със започването на надежден зелен облигационен инструмент, подпомагат инвеститорите чрез популяризиране на наличната информация, необходима за оценка на положителното въздействие на техните инвестиции в зелени облигации. Подпомагат се и инвестиционните посредници чрез преместване на пазара към определени очаквания за навременно оповестяване, които ще улеснят транзакциите.

Община Минерални бани

се намира в Южна България, на 18 км от областния град Хасково. Курортът "Минерални бани", който е и общински център, е разположен на 280 м надморска височина. Районът е със смекчен континентален климат - мека зима, топло лято и продължителна есен, което благоприятства целогодишното балнеолечение. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда. Общината обхваща 12 населени места с общо население 7592 души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във