Банкеръ Daily

НСИ:

Общият индекс на цените на производител в промишлеността нараства с 2.8% на годишна база

Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен спрямо предходния месец, съобщават от Националния статистически институт. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 0.5%, а по-ниски цени са отчетени в добивната промишленост - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 0.1%. Намаление на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на основни метали - с 1.2%. По-значително увеличение е регистрирано при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.9%, производството на облекло - с 0.6%, производството на химични продукти и производството на лекарствени вещества и продукти - по 0.5%.

Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. нараства с 2.8% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.6%, в преработващата промишленост - с 1.6%, а в добивната промишленост се наблюдава намаление - с 1.1%. В преработващата промишленост най-съществен ръст на цените се наблюдава при: обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.5%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4.4%, производството на облекло - с 3.5%, и производството на хранителни продукти - с 3.3%, а спад се наблюдава при производството на основни метали - с 1.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2019 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец. Понижение на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 3.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава повишение - с 0.3%, а в преработващата промишленост не е отчетена промяна. В преработващата промишленост най-значително е намалението на цените спрямо предходния месец при производството на основни метали - с 2.7%, и при производството на тютюневи изделия - с 0.6%. По-съществено покачване на цените е отчетено при: производството на химични продукти - с 1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%, и производството на облекло - с 0.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2019 г. нараства с 3.4% в сравнение със същия месец на 2018 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.6%, и в преработващата промишленост - с 2.1%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 2.7%. През май 2019 г. най-значителен ръст на цените в преработващата промишленост спрямо май 2018 г. е отчетен при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.7%, производството на химични продукти - с 4.7%, и производството на превозни средства, без автомобили - с 4.4%. Намаление е регистрирано при производството на основни метали - с 0.8%

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2019 г. остава непроменен в сравнение с предходния месец. В преработващата промишленост цените намаляват с 0.2%. По-съществен спад е регистриран при производството на основни метали - с 0.9%, и при производството на хранителни продукти - с 0.5%, а повишение се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 1%, и производството на тютюневи изделия - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2019 г. нараства с 1.9% в сравнение със същия месец на 2018 година. В преработващата промишленост цените се покачват с 1.2%. Най-голямо увеличение на цените се наблюдава при: обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.4%, и производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.9%. Намаление е отчетено при производството на основни метали - с 1.9%, и при производството на химични продукти - с 0.6%.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във