Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОБЩЕСТВОТО НА ФИНАНСОВИ ЕКСПЕРТИ ОТ БЪДЕЩЕТО

Обществото на сертифицираните финансови аналитици е най-престижното в света. То обединява над 64 хил. професионалисти от 114 страни. За да бъдат удостоени с титлата Си Еф Ей (CFA), те преминават няколкогодишно тристепенно обучение и полагат изпити за три нива. Степента Си Еф Ей не е само знак за принадлежност към кастата на хай финансовите експерти, тя е гаранция за етично професионално поведение и трамплин за бърза и успешна кариера. В гилдията всички са равнопоставени, независимо от реализацията си като министри, банкери, шефове на инвестиционни компании, фондации или фондове, финансови анализатори, надзорници, консултанти, застрахователи, университетски преподаватели или редови брокери и дилъри. Институтът на сертифицираните финансови аналитици (CFAI) е глобална професионална организация, която администрира провеждането на изпитите от сертификационната програма в цял свят - в един и същи ден, по едно и също време. Той публикува собствени инвестиционни анализи и разработки, създава етични професионални стандарти, които членовете му доброволно приемат и задължително спазват в практиката си. В Си Еф Ей Ай членуват над 76 хил. души от 120 държави. Седалището на организацията е в Шарлотсвил, щата Вирджиния в САЩ, с регионални подразделения в Лондон и Хонконг. (Заедно с титулуваните Си Еф Ей експерти в световната гилдия членуват и преминалите първото ниво на програмата.) В петдесет и две страни в света са изградени над 130 местни професионални поделения на глобалната Си Еф Ей Ай, между които и Българската Си Еф Ей Асоциация (BCFAS)в която членуват общо 62-ма финансисти. Тя е създадена през ноември 2000 г., като до юли 2005 г. се нарича Българска асоциация на финансовите аналитици (БАФА). Промяната е поради брандиране на единната световна марка Си Еф Ей. Българското обединение има за цел да утвърждава професионални и етични стандарти в дейността на финансовите аналитици в страната, да популяризира квалификацията, като разработва образователни програми и осигурява възможности за контакти и обмяна на професионален опит и знания между членовете си. Асоциацията организира подготвителни курсове и вече провежда изпитите за степента Си Еф Ей. За първо ниво на 4 юни 2005 г. са се явили 113 кандидати, за второ - 47, и за трето - 23-ма. В Българската Си Еф Ей Асоциация членуват двама български министри (един настоящ и един бивш), банкери, банкови и финансови надзорници, застрахователи и други финансисти на управленски и изпълнителски позиции. Най-многобройни са анализаторите (18%), следвани от портфейлните мениджъри (14%), инвестиционните банкери и консултанти, анализаторите и търговците на ценни книжа и други. През 2004 г. 29 нови членове се присъединяват към обществото на сертифицираните финансови анализатори в България. До края на 2005 г. броят им вероятно ще се увеличи, след като се присъединят успешно издържалите изпитите. Българската секция ще приема и финансисти -Си Еф Ей от държави, в които няма структури на глобалния финансов институт, както и чужденци, работещи за местни финансови институции. Председателят на управителния съвет на Българската Си Еф Ей асоциация Калин Методиев обяснява, че кандидатите се справят със сертификационната програма, включително и с изпитите за трите нива за около пет години, по изключение и за три. Показател за повишената трудност при овладяване на квалификационната степен са нивата на успеваемост в световен мащаб. От явилите се за първо ниво само 36% успяват да се справят, за второ ниво - 56%, а за трето - 55 процента. През 2005 г. в САЩ са кандидатствали общо над 21 500 души и само 50% от тях са приети. Най-голям е процентът на успеваемост в Германия (63%), следвана от Великобритания (57%) и Индия (51%). Българите отново са сред отличниците - над 67% от явилите се на квалификационните изпити са ги издържали успешно. Кандидатите доказват задълбочени познания във финансовата сфера, в макро- и микроикономиката, счетоводството, статистиката, етиката, както и в други области на познанието. Изпитите са писмени тестове с четири възможни отговора и се провеждат само на английски в уречения ден - сутрин от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 часа. Сертификатът е красива калиграфия, с размер около 100/50 см и по традиция се връчва на официална церемония. Удостоените Си Еф Ей го рамкират и окачват в офисите си. За да го получи издържалият успешно изпитите, трябва да докаже и минимум четиригодишен стаж по специалността. Кандидатите завършват програмата, защото осъзнават решаващото й значение за професионалния си живот, казва президентът на глобалния институт в САЩ Джеф Диърмайер. Степента Си Еф Ей не се присъжда пожизненотя може да бъде отнета, ако сертифицираният финансов аналитик не спазва кодекса на гилдията. Той подписва декларация с етични правила, които стриктно прилага в практиката си. В писмена форма уведомява работодателя си за това, като му предоставя екземпляр от Кодекса за етика и стандарти на професионално поведение. Експертът Си Еф Ей се задължава да постигне високо ниво на компетентност, да бъде коректен, етичен и амбициозен, казва още Калин Методиев. В САЩ работодателите дори оказват известен натиск над младите финансисти в компаниите да защитят квалификацията Си Еф Ей като гаранция за това, че професионално и компетентно ще управляват парите на клиентите им. И у нас в обявите за работа все по-често се изисква условието за Си Еф Ей, обясняват от българската асоциация на сертифицираните финансови аналитици. Етичните правила на гилдията са ясни и ефикасни. Според тях членовете на Си Еф Ей Института, включително и притежателите на титлата и кандидатите в програмата за Си Еф Ей, трябва да се отнасят с честност, компетентност, прилежност, уважение и етично към обществеността, клиентите, потенциалните клиенти, работодателите, служителите, колегите в инвестиционната професия, както и към другите участници в глобалните капиталови пазари. Те се задължават да поставят инвестиционната професия в нейната целокупност, както и интересите на клиентите над собствените си интереси; да подхождат с необходимото внимание и да упражняват правото си на независима професионална преценка при извършване на инвестиционен анализ, изготвяне на инвестиционни препоръки и вземане на инвестиционни решения, както и когато участват в други професионални дейности; да работят и да насърчават колегите си да работят с професионален и етичен похват, който ще утвърди доброто им име в професията; да допринасят за развитие на финансовите пазари, като спазват правилата, които ги регулират; да поддържат и подобряват собствената си професионална компетентност, както и да поддържат и подобряват стремежа към компетентност у други инвестиционни професионалисти. Първоначалната такса за записване в програмата варира между 360 и 670 щ. долара в зависимост от това, кога са подадени документите (по-ранното кандидатстване се заплаща по-евтино).Таксата за изпита за съответната година е между 375 и 450 щ. долара - по същите причини. Материалите за самоподготовка струват между 300 и 1500 щ. долара, в зависимост от избора на фирмата, от която ще бъдат закупени учебниците. (Обемът им е над 5-6 хил. страници.)Ако кандидатът се запише в подготвителен курс, организиран от Българската Си Еф Ей асоциация, ще заплати такса в размер на около 300 лева.За изпитната сесия през 2006 г. Асоциацията предоставя десет стипендии за новорегистрирани кандидати за първо ниво. Калин Методиев е директор на дирекция Инвестиционен и портфейлен мениджмънт в Търговска банка Алианц (България) и председател на УС на Българска Си Еф Ей Асоциация. Занимава се с доверително управление на инвестиционни портфейли за индивидуални и ВИП-клиенти на банката. Роден е през 1975 г. във Варна. Защитава бакалавърска степен по икономика в Югозападен щатски университет на Мисури (близо до Сейнт Луиз) в САЩ, след което защитава и магистратура по финанси. Започва работа в инвестиционния филиал Пруденшъл Секюритис на най-голямата американска застрахователна компания Пруденшъл. Като инвестиционен консултант създава собствена клиентела от около 300 души. Премества се на работа в инвестиционната компания Метлайф Секюритис на голямата животозастрахователна компания Метлайф. Постига кариера като регионален инвестиционен мениджър и финансов плановик, който координира консултантската дейност на компанията сред най-големите й клиенти. Защитава степента Си Еф Ей в Ню Йорк през септември 2004 г., след което се завръща окончателно в България, за да продължи професионалната си реализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във