Банкеръ Daily

Финансов дневник

Оборотът в сектор транспорт скача с 3.5%

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонни данни, се увеличава с 3.5 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Ръст се наблюдава при всички дейности в сектора, като най-висок е при "Воден транспорт" - с 19.9 на сто.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 4.6 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение е отчетено при "Информационни услуги" и "Издателска дейност" съответно с 26.5 и 20.1 на сто. Спад е регистриран единствено при дейност "Далекосъобщения" (4.4 на сто), предава БТА.

При "Други бизнес услуги" се наблюдава увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е най-голямо при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 38 на сто. Най-съществено намаление е регистрирано при "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 21.6 на сто.

През първото тримесечие на 2018 г. общият календарен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 12.2 на сто в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се наблюдава при всички дейности, като най-значително е при "Пощенски и куриерски услуги" (18.3 на сто) и "Воден транспорт" (16.2 на сто).

Общият календарен индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" е с 22.4 на сто по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2017 година. Нарастване на индекса на оборота има при почти всички дейности, като най-голям е ръстът при "Информационни услуги" - с 56.4 на сто, "Дейности в областта на информационните технологии" - с 39.7 на сто, и "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 32.9 на сто. Спад се наблюдава само при дейност "Далекосъобщения" (0.7 на сто).

При "Други бизнес услуги" увеличение спрямо първото тримесечие на 2017 г. е регистрирано при всички дейности. Най-съществен е ръстът на "Дейности по почистване" - с 28.4 на сто, "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 26.6 на сто, и "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 24.1 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във