Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОБЛЯКОХА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ В НОРМАТИВЕН СМОКИНГ

Банките вече ще приемат предсрочно погасяване на заеми!, възторжено обявиха в късните си емисии няколко електронни медии, след като на 15 юни парламентът прие на второ четене Закона за потребителския кредит. Очевидно колегите, улисани в денонощното преследване на новините, не са имали време да прочетат БАНКЕРЪ, който още преди три седмици след приемането на законопроекта на първо четене се опита да ги осветли, че в случая съвсем не става дума за сензация. Просто защото нито една банка не отказва предсрочно погасяване и няма никакъв интерес да го прави.
Всъщност единствената причина такова изрично изискване да фигурира в закона е, че той се отнася не само за банките, но и за всички дружества, които предоставят заеми от 400 до 40 000 лв. на граждани. В тази група влизат лизинговите компании, кредитните и заложните къщи, а също и дружествата, издаващи кредитни карти. Някои от тях наистина не са приемали предсрочно погасяване на отпуснатите заеми. Тъкмо заради тези случаи в новия закон е записано, че на клиентите не може да се отказва да изплащат задълженията си преди договорената дата. В него обаче няма текст, който да забранява на кредитиращите институции да събират такси за предсрочно погасяване. Законът само ограничава размера на тези такси, които не бива да надхвърлят три месечни вноски по заема. Това обаче е само горна граница, поставена срещу недобросъвестни кредитори. В момента таксите за предсрочно погасяване на банките са между 2 и 5% от направената вноска и спокойно се вместват в определените от новия нормативен документ граници.
Важно е да се отбележи обаче, че изискванията на закона, който влиза в сила три месеца след обнародването си в Държавен вестник, не се отнасят до все по-популярните ипотечни заеми. Причината е, че дори и в Евросъюза още няма директива за този тип кредити. От няколко години изготвянето й е обект на сериозни дебати в Европейската комисия и в банковите среди на държавите членки. Банкерите твърдо отстояват позицията, че пазарите на недвижимости в отделните страни имат много специфики и трудно може да бъде изготвена единна директива за ипотечните кредити. И докато ЕС не приеме подобна разпоредба, няма как в България да се създаде подобен норматив. Така че правата, които приетият на 15 юни закон дава на ползвателите на потребителски кредити, не се отнасят до хората, теглили ипотечни.
А иначе тези права не са никак малко. Банките и другите заемодатели ще са длъжни в договорите за кредит подробно да описват всички изисквания (като лихви, такси, комисиони, погасителни вноски), които клиентите им трябва да изпълняват. Гражданите няма да са длъжни да плащат такси, комисиони или лихви, които не са изрично упоменати в подписаните от тях документи. Нещо повече - договор, който не отговаря на изискванията в закона, ще се смята за невалиден независимо дали получателят на заема е съгласен с клаузите в него. Когато се установят подобни нарушения, клиентът ще изплаща на кредитора си само ползваната сума от заема, без да дължи лихви, такси или комисиони. А институцията, отпуснала финансиране в нарушение на закона, ще бъде глобявана от Комисията за защита на потребителите. Санкциите са от 500 лв. до 10 хил. лв., в зависимост от степента на нарушението.
Има още едно нововъведение, което кандидатите за потребителски кредити трябва да знаят. В закона има изрични правила за лицата, които са посредници между клиентите и кредитните институции. Те нямат право да събират такси от гражданите, които чрез тях сключват договори за заеми. Това условие е много важно, тъй като с разширяването на бизнеса по отпускането на кредити все повече банки и лизингови компании ползват услугите на посредници. Този текст елиминира и многобройните измамници, които събират пари от хората срещу обещанието да им съдействат за получаването на кредити. Изобщо новият закон дава добра защита на гражданите срещу недобросъвестни кредитори - стига само въпросните хора да си направят труда да научат правата си. Очевидно телевизията не е най-добрият начин за това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във