Банкеръ Daily

Финансов дневник

Облекчиха финансовите изисквания към страните членки на ЕС заради пандемията

Министрите на финансите на ЕС одобриха облекчение на строгите финансови изисквания на Евросъюза, за да могат страните членки да се справят с епидемията от коронавирус. На днешния Съвет на ЕС те взеха решение за задействане на Общата предпазна клауза на Пакта за стабилност и растеж, което ще позволи отклоняване от бюджетните изисквания, които обикновено се прилагат в рамките на европейската фискална рамка.

Пандемията COVID-19 доведе до силен икономически шок, който вече оказва значително отрицателно въздействие в Европейския съюз, се казва в изявлението на финассовите министри. Последиците за нашите икономики ще зависят както от продължителността на пандемията, така и от мерките, предприети от националните органи и на европейско равнище.

Тежкият икономически спад, който се очаква тази година, изисква решителен, амбициозен и координиран политически отговор. Трябва да действаме решително, за да гарантираме, че шокът остава възможно най-кратък и ограничен и не създава трайни щети за нашите икономики и следователно за устойчивостта на публичните финанси в средносрочен план.

Министрите на финансите на държавите членки на ЕС са съгласни с преценката на Комисията, изразена в нейното съобщение от 20 март 2020 г., че условията за прибягване до общата предпазна клауза за фискалната рамка на ЕС – сериозен икономически спад в еврозоната или съюза като цяло – са изпълнени.

Задействането на клаузата ще осигури необходимата гъвкавост за предприемане на всички необходими мерки за подкрепа на нашите системи за здравеопазване и гражданска защита и за защита на нашите икономики, включително чрез по-нататъшно стимулиране по собствена преценка и координирани действия, които да бъдат навременни, временни и насочени от държавите членки.

Министрите остават изцяло ангажирани със спазването на Пакта за стабилност и растеж. Общата предпазна клауза ще позволи на Комисията и на Съвета да предприемат необходимите мерки за координация на политиката в рамките на Пакта за стабилност и растеж, като същевременно се отклоняват от обичайните бюджетни изисквания, за да се справят с икономическите последици от пандемията.

Днешното споразумение отразява твърдата ни решителност да се справим ефективно с настоящите предизвикателства, да възстановим доверието и да подкрепим бързото възстановяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във