Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО ПО ЗАЕМА ОТ БУЛБАНК Е 250 ПРОЦЕНТА

Огнян Донев, изпълнителен директор на Софарма


Ние бяхме поставени между чука и наковалнята, между две групи миноритарни акционери. Лошото е, че интересите им са разнопосочни. От една страна, са служителите на Софарма. Нашата агитация бе всички работещи във фирмата да закупуват преференциални акции. Друг е въпросът, че държавата им определи цена от 64.81 лв. на акция при борсова цена от 13 лева. От друга страна, са портфейлните инвеститорите, които представлява Николай Василев. Никой не ги спира да участват в увеличението. И не е вярно, че това са стратегически инвеститори. До този момент не съм контактувал със стратегически инвеститор, на който бих бил склонен да предлагам, ако трябва собствените си акции, защото ще дойде със собствено ноу-хау, продукти и канали за реализация.
Обезпечението по заема, теглен от БУЛБАНК, е в рамките на българското законодателство - 250 процента. То е от две части: финансови средства в размер на 25%, депозирани по сметка в банката, и 75% в недвижими имоти, машини и съоръжения. Не сме залагали акции на Софарма, защото не притежавахме такива към датата, когато сключихме договора с БУЛБАНК.
Моето желание е в увеличението да участват и портфейлните инвеститори. Освен това предпочитам да не отписваме Софарма от регистъра на публичните дружества, въпреки че и този грях ми се вменява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във