Банкеръ Daily

Министерство на финансите:

Обемът на отпуснатите кредити ще се свие

Очакванията за дейността на банките се влошават. Обемът на отпуснатите кредити ще се свие през второто тримесечие според анкетираните, което ще е характерно най-вече за дългосрочните кредити за фирми. Към края на април като проявление на ефекти по линия на Covid-19 се вижда осезаемо забавяне в нарастването на кредита за нефинансовите предприятия, заявява Министерството на финансите в своя анализ "Финансов сектор: оценки и очаквания".

Изданието представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества.

В доклада се припомня, че в края на април стартира първата гаранционна програма за подкрепа чрез ББР. По схемата за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи вече се отчита интерес. Към края на м.май общата сума на одобрените кредити е над 22 млн. лв. По втората програма за гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнеса, първата търговска банка, която започна прием на документи на фирмите, стартира това в началото на юни.

В същото време намалението при дългосрочните кредити на домакинства ще бъде по-слабо, докато очакванията са овърдрафта за фирми са разнородни, като претеглената оценка е неутрална.

През второто тримесечие банките очакват привлечените средства в банкови депозити да са по-малко спрямо първото тримесечие на годината, като това ще е по-силно изразено при депозитите на фирми и чуждестранни финансови институции.

Конкуренцията от страна на други търговски банки ще се забави, докато тази от други небанкови институции ще намалее. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във