Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ СЪХРАНИ 91.44 МИЛИОНА ЛЕВА В РЕЗЕРВИТЕ СИ

Общото събрание на ОББ, което се проведе на 29 май, гласува цялата печалба на кредитната институция за 2005 г. в размер на 91.44 млн. лв. да бъде отнесена във фонд Резервен. Всъщност ОББ е поредната голяма банка у нас, която не разпределя дивидент за миналата година, а с печалбата увеличава собствения си капитал, за да може да продължи кредитната си експанзия. Причината е, че общият размер на отпуснатите заеми зависи пряко от това, колко голям е собственият капитал на банката. И колкото по-голям е той, толкова повече кредити може да предоставя тя. А практиката е показала, че агресивното предоставяне на заеми е най-ефективният начин за разширяване на пазарните позиции. Затова много банки, включително и ОББ, са склонни да нарушават определените от БНБ кредитни лимити и да внасят в Централната банка допълнителен размер задължителни минимални резерви, но да не ограничават обема на отпусканите заеми. Разбира се, това е свързано с допълнителни разходи, но пък в случая с ОББ те са напълно оправдани, тъй като постоянно нарастващият кредитен портфейл увеличава значително приходите й.
Според доклада, който изпълнителните директори на банката Радка Тончева и Христос Кацанис представиха пред общото събрание, чистият приход от лихви за 2005 г. е 180.5 млн. лева. В сравнение с 2005 г. той се е повишил с 33.9%, независимо че лихвените равнища по заемите намаляха. Близо половината - 48.1%, от тези приходи се дължат на постъпленията от кредитите, предоставени на граждани. С малко по-голям дял - 48.9%, са приходите от лихви по заеми, отпуснати на фирмите.
Общото събрание на акционерите на 29 май прие доклада на мениджърите на кредитната институция за дейността й през 2005 г., отчета за приходите и разходите й и доклада на одиторската компания Делойт Одит ООД. Тя ще проверява и заверява балансите и отчетите на банката и през 2006 година.
В интерес на точността е добре да се знае, че 99% от акциите на ОББ са собственост на Национална банка на Гърция, така че от нея зависи изцяло развитието на българската кредитна институция. Акционерите гласуваха тримата изпълнителни директори на ОББ Стилиян Вътев, Радка Тончева и Христос Кацанис да бъдат преизбрани за още един тригодишен мандат. От съвета на директорите бе освободен Ефстатиос Арапоглу - председател на директорския борд и главен изпълнителен директор на Национална банка на Гърция. Той се оттегли от мениджмънта на ОББ, поради голямата си заетост в НБГ. Общото събрание не избра на негово място нов член на съвета на директорите на ОББ, а взе решение да промени устава на банката, като намали състава на директорския борд от девет на осем човека.

Facebook logo
Бъдете с нас и във