Банкеръ Daily

Финансов дневник

ОББ пуска COVID кредити с гаранция от държавния Фонд на фондовете

Обединена българска банка (ОББ) стартира предлагането на кредити, част от нов инструмент, по програма на Фонда на фондовете. Чрез него банката ще отпуска преференциално финансиране на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, които изпитват затруднения във връзка с кризата, причинена от пандемията от COVID-19.

Програмата предоставя до 80% безплатна гаранция, а клиентите ще получават по-благоприятни условия спрямо стандартните. Идеята е да се улесни достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и за преодоляване на финансови затруднения, свързани с пандемията.

ОББ има потенциал да предостави финансиране за над 109 млн. лв., с над 3 млн. лв. лихвени субсидии за бизнеса. Компаниите могат да се възползват от продукта в две направления: инвестиционни кредити с до 24 месеца гратисен период за погасяване на задължението и кредити за оборотни средства с възможност до 12 месеца гратисен период по главница. Максимален размер на гаранцията по кредита е 2,93 млн. лв. при продължителност на гаранцията от 5 години и 1,46 млн. лв. при продължителност на гаранцията от 10 години.

Програмата предвижда и ползване на лихвена субсидия. Това ще позволи на кредитополучателите да се възползват от още по-преференциални условия за период до 12 месеца от подписване на договора за кредит. От субсидията ще могат да се възползват фирми, които отговарят на правилата за получаване на държавни помощи de minimis и на условията за допустимост, включително поемане на ангажимент за запазване или увеличаване на броя служители на фирмата за периода на лихвена субсидия, съотношение печалба преди разходи за лихви, данъци и амортизации към разходи за лихви на кредитополучателя - под 4.0 и др. Лихвената субсидия ще се прилага за нови инвестиционни кредити, кредитни линии и оборотни кредити с погасителен план.

Всички кредити по програмата ще са с намалени изисквания за обезпеченост, а клиентите на банката ще могат да получат кредит с преференциалните условия до запълване на гарантирания от Фонда на фондовете портфейл за ОББ, най-късно до 22 септември 2022 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във