Банкеръ Daily

Финансов дневник

ОББ отпусна инвестиционен кредит за 4.5 млн. лв. на "Лавена"

Козметичната фирма "Лавена" АД е сключила договор за инвестиционен кредит за 4.505 млн. лв. с "Обединена българска банка" АД, съобщиха шуменският производител на етерични масла и козметични продукти. Срокът за изплащане на заема е 1 март 2023 година.

Лихвата по кредита е формирана от референтният лихвен процент на ОББ плюс 1.55% надбавка  годишно, но не по-малко от 1.55 процента. Парите от инвестиционния кредит ще се използват за разширяването на производствената и складовата база на "Лавена" АД. Новата сграда ще бъде разположена в границите на съществуващите площи, собственост на "Лавена" в Шумен.

Обезпеченията по отпуснатия кредит включват учредяване на договорна ипотека върху недвижимите имоти на "Лавена" АД в промишлената зона на Шумен, поземлен имот с площ 55 789 кв м, учредяване на особен залог на движими вещи и финансово обезпечение чрез залог върху взамания.

В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК, уточняват от "Лавена" АД.

В момента шуменската фирма е в процедура по увеличение на капитала с издаването на до 1 599 905 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна цена 3.5 лв. всяка. Крайна дата за записване на новите книжа е 24 януари. В момента капиталът на шуменската фирма е 8 319 506 лева.

Акциите на "Лавена" АД поевтиняват с 4.5% в последните дванадесет месеца до 3.82 лв. за акция и 31.8 млн. лв. пазарна капитализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във