Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ИСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ДИНАМО В БУРГАСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД

Разправията между ОББ и сливенското предприятие Динамо АД е типичен пример за мъките през които минават банките кредиторки в съдебната зала.На 14 февруари 2002 г. Бургаският апелативен съд за пореден път ще се занимава с иска на ОББ за обявяване на Динамо АД в несъстоятелност заради неплатени дългове от 4.7 млн. щ. долара. Собственик на 65% от акциите на завода за стартери, генератори и електродвигатели е АКБ Корпорация. На предстоящото съдебно заседание магистратите ще разгледат финансовата експертиза на вещите лица, която трябва да внесе яснота за размера и видовете на всички задължения на предприятието. Но за тези, които следят хода на делото, няма да е изненада, ако и този път, както неколкократно се е случвало до момента, съдът отложи своето решение по иска на ОББ.Съдебният спор между банката и нейния сливенски длъжник има вече четиригодишна история. Тя започва от момента, в който банката настоява Динамо АД да си погаси задълженията. Шефовете и собствениците на сливенския завод отказват да плащат с мотива, че преди продажбата на предприятието ОББ не е уведомила приватизационните органи (в случая Центъра за масова приватизация към Министерския съвет), че има вземания от Динамо АД. По случая започват да се водят дела, които дълго време се протакат в Сливенския районен и окръжен съд. И макар ОББ да представя документи, че своевременно е уведомила Центъра за масова приватизация за дълга на Динамо към нея, предприятието печели делото на сливенския терен. Няколко години то се върти през по-висшите съдебни инстанции и стига до Върховния касационен съд, който в средата на 2001 г. недвусмислено заявява, че сливенските магистрати неправилно са взели решение във вреда на ОББ. Така делото е върнато за ново разглеждане, но от друг състав на Сливенския окръжен съд. Той обаче и до момента не е приключил с разглеждането на този спор.По-подобен начин се развива и делото за обявяване на Динамо АД в несъстоятелност, което ОББ завежда също през 1998 година. Година по-късно - през март 1999 г., окръжните съдии отхвърлят иска на ОББ и отказват да обявят Динамо АД в несъстоятелност. Банката обжалва решението пред Върховния касационен съд.И по това дело върховните магистрати отсъждат - и то още през октомври 1999 г., че сливенските окръжни съдии не са прави. Върховните магистрати отменят решението им и връщат делото за повторно разглеждане. Въпреки позицията на Върховния касационен съд по случая на 11 август 2001 г. Сливенският окръжен съд отново отказва да уважи искането на банката за обявяване на Динамо в несъстоятелност. ОББ обжалва това решение и от края на 2001 г. то се гледа от Бургаския апелативен съд. Той ще се занимава за пореден път с казуса на 14 февруари 2002 г., но едва ли ще бърза да вземе окончателно решение по него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във