Банкеръ Daily

Финансов дневник

ОББ и "Уникредит Булбанк" с отличия за купуване на държавен дълг

Министерството на финансите отличи най-активните участници – първични дилъри на пазара на държавни ценни книжа (ДЦК) за 2020 г.

За втора поредна година две почетни грамоти  – за най-много придобити ДЦК и за закупил най-много ДЦК за сметка на клиенти, заслужи "Обединена българска банка" АД. Най-активен участник на първичния пазар за своя сметка тази година е "УниКредит Булбанк" АД, съобщава финансовото министерство.

На вътрешния пазар през тази година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лева. Става дума за една нова 5-годишна емисия ДЦК, деноминирани в лева и за преотварянето на емисия от 2019 г. със срочност 10.6 години. Общият реализиран обем на 5-годишната емисия ДЦК от трите аукциона е 600 млн. лв., при постигната отрицателна среднопретеглена доходност от минус 0.04%. Емисията със срочност 10.6 година бе пласирана на три аукциона, с общ обем на емитираните ДЦК от 600 млн. лв., при постигната среднопретеглена доходност от 0.27 процента.

За следващата година кабинетът предвижда таванът за поемане на нов дълг да бъде 4.5 млрд. лева.

Според емисионната политика на Министерството на финансите за 2021 г. "основната цел на управлението на дълга ще бъде рефинансиране на дълга в обръщение, финансиране на планирания бюджетен дефицит и обезпечаване на стабилността на фискалния резерв в качеството му на фискален буфер".

Плана на правителството предвижда държавната хазна в следващите три години неминуемо да приключва на минус. Кабинетът фиксира бюджетен дефицит от 5.2 млрд. лв. за 2020 г. и още 4.9 млрд. лв. за 2021 г., тоест общо над 10 млрд. лв. за две години.

В документа е записано също, че МФ възнамерява да предложи стандартизирани дългови инструменти с фиксиран лихвен процент. 

"С цел изглаждането на потоците към бюджета през годината, МФ си запазва правото при необходимост да емитира и краткосрочни съкровищни бонове в стандартните матуритети", се подчертава документа, подписан от министър Кирил Ананиев. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във