Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ Е ПЕРЛА В БАЛКАНСКАТА КОРОНА НА НБГ

Апостолос Тамвакакис, подуправител на Национална банка на Гърция, пред в.БАНКЕРЪГ-н Тамвакакис, доста от инвестициите на НБГ на Балканите през последните години бяха в рискови райони. Каква е сега оценката за ефективността от тях?- Като цяло инвестициите ни в региона показват доста добри резултати. Скъпоценният камък в короната очевидно е ОББ. В България се развиваме изключително добре, дори по-добре, отколкото очаквахме. ОББ има добри показатели, Интерлийз - нашата лизингова компания, както и Етева - България - представителството на инвестиционната банка, са на печалба. И в трите пазарни сегмента банката се справя добре, а освен това нямаме каквито и да е проблеми с управленските екипи - нещо, което е много важно за нас. Щастливи сме, че хората тук са толкова добри специалисти.В Албания имаме четири клона. Резултатите също са добри. Операциите ни в тях са свързани предимно с управлението на депозити, каквото правят и повечето банки в Албания. Смятаме да разширим присъствието си там като открием още два-три клона.В Румъния присъстваме от 1995 г. с един клон на НБГ в Букурещ, който се развива добре. Обществена тайна е, че искаме да разширим оперативната си дейност там с оглед да постигнем чадър над ритейл-банкирането на Балканите. Въпрос на време е кога ще направим следващата стъпка в това отношение. Надеждата ни е, че това ще стане в рамките на следващите 12 месеца. Така че дори в Румъния се справяме доста добре.В Сърбия се готвим да отворим клон - имаме одобрение от Сръбската централна банка. Надявам се до края на годината той да започне операции. Не мисля, че ще купим друга банка там. По-скоро ще се постараем разрастването на нашите структури да стане от само себе си. Според мен, напълно възможно е до две години да имаме трийсетина клона в Сърбия.В Македония наша е Стопанска банка. Тя изпитва проблеми сега предвид политическото положение в страната през последните седем-осем месеца. Доволни сме, че конфликтът между славянската и албанската етнически общности затихна. Вярвам, че много скоро страната ще влезе отново в релси. Иска ми се да спомена, че въпреки проблемите, които Стопанска банка има през тази година, и съответните загуби, които ще претърпим от това, НБГ е поела ангажимент към тази страна. Ние увеличихме акционерния капитал с 10 млн. г. марки, за да подсилим капитала на банката. Ако е необходимо, ще го увеличим пак и през следващата година. Проблемът ни в Македония е, че в сегашната ситуация не можем да се придържаме към международните счетоводни стандарти, а сме задължени да го правим, тъй като НБГ се котира на Нюйоркската фондова борса - трябва да заделяме много големи провизии. Оттам ще претърпим и някои загуби. Слава Богу, ние заедно с нашите ко-инвеститори - ЕБВР и Международната финансова корпорация, имаме много добра комуникация помежду си и сме напълно единодушни в плановете си да развиваме дългосрочен бизнес в страната.Понесохте ли някакви загуби от конфликта в Македония?- Да, по-големи, отколкото очаквахме. Но това не е нещо, с което да не можем да се справим.Какви цели си поставяте за следващата година по отношение на ОББ и на останалите банки в региона?- Обикновено не оповестяваме тези цели, но ще ви кажа някои неща за общите насоки за всичките ни инвестиции извън Гърция, макар че, разбира се, има нюанси според конкретния случай. Минималната възвръщаемост на инвестициите, която изискваме, е 12% в рамките на три години. В случая с ОББ сме много близо до тази цел. Другото условие е да постигнем възвръщаемост на активите над 1.8%, но това е средното за международните пазари, не само за България. Третото условие е лихвеният спред да не е повече от 2.2%, но това също не важи за България, защото тук нетният лихвен спред е по-висок от 2.2%, както ние изискваме - това е така, защото пазарът действа при различни условия. Последно, но не и по значение е, коефициентът на ефективност - общите оперативни разходи към общите оперативни приходи, да не е по-голям от 65 процента. Това са четирите основни цели, които се стремим да реализираме при разширяването си извън Гърция, независимо дали става дума за Лондон или за България. Разбира се, трябва да се имат предвид разликите между самите страни. Цифрите, които споменах, са усреднени. Трябва да спомена, че от година на година международната мрежа в банковата група на НБГ играе все по-важна роля по отношение на общата нетна печалба преди данъчно облагане. Миналата година например участието на международната мрежа в общите печалби на групата, преди облагане възлизаше на 5.6 процента. Тази година очакваме нейният дял да нарасне до 10-11%, а през следващата се надяваме да достигне до 15 процента. До края на 2003 г. ще стане 20 процента. Ние се стремим с всяка година да имаме все по-голям приход, идващ отвъд границите на Гърция.Имате ли намерение да участвате в приватизацията на БИОХИМ?- Не, ние вече сме прекалено големи в България. Мисля, че имаме много добро присъствие с ОББ и имаме конкретна стратегия за изпълнение, така че покупката на друга банка няма да е в наш интерес, защото ще обърка стратегията ни и вероятно ще забави постигането на целите ни. Имаме голямо доверие на хората от ОББ и на управлението й. Мисля, че по отношение на пазарния дял подобряваме позицията си с всяка година. По мое мнение, въпросът не е само в размерите. В идните месеци може би ще видите разлика в подхода ни на пазара. Той ще бъде по-агресивен, особено в банкирането за граждани и в новите продукти, които ще предложим.Какво трябва, според вас, да се промени в бизнесклимата и законодателството в България, за да може по-лесно да се привличат чуждестранни инвестиции?- Не бих искал да изпадам в подробности. Първо не се смятам за експерт в законодателството на България, но бих споменал две неща. Едното е, че колкото повече макроикономическите показатели се поддържат и контролират - толкова по-добре за икономиката като цяло, а тогава и търсенето на финансови продукти нараства. Второто нещо е, че трябва да има законодателна система, която да работи добре. Това е постепенен процес и условията се подобряват с всяка изминала година. Те не могат да се променят веднага. Поне фактът, че някой се грижи за законовата и фискалната система на страната и взема добри решения, така че финансовият сектор да действа нормално - това е добре за цялата система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във