Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ДОЧАКА ФАЛИТА НА СЛИВЕНСКИЯ ДИНАМО

Върховният касационен съд потвърди през седмицата решението на бургаските административни магистрати, които по искане на ОББ обявиха през април 2002 г. в несъстоятелност сливенския завод за електродвигатели Динамо. Претенциите на банката са, че предприятието, собственост на АКБ Корпорация, й дължи 4.7 млн. щ. долара.Юристите на ОББ и на Динамо внесоха писмените си защити във Върховния касационен съд в средата на септември. Препоръчителният срок (според нормативите), в който съдът трябва да се произнесе, е един месец. Не са редки обаче случаите, когато по търговски спорове този препоръчителен срок достига два-три, че и повече месеца. От подобни разтакавания губят единствено кредиторите, но в конкретния случай с Динамо касационният съд бе максимално експедитивен. С решението си върховните магистрати сложиха точка на спора, който се точи от 1998 година. Веднага след като Динамо стана собственост на частната корпорация, ръководството на предприятието спря да обслужва неговите задължения. Аргументите бяха, че ОББ не е предявила вземанията си преди приватизацията на завода през 1997 г., както изискваше параграф 6 от действащия до края на март 2002 г. Закон за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия.Оказва се обаче, че проблемът не може да бъде сведен до параграф 6. АКБ Корпорация придобива 65% от акциите на Динамо по линия на масовата приватизация, а законът, който урежда този тип сделки, не изисква кредиторите предварително да обявяват какви са вземанията им от продаваните държавни фирми. Но независимо от това ОББ е изпратила писмо до тогавашния Център за масова приватизация, с което го уведомява, че има финансови претенции към сливенското предприятие. Така че ръководството на Динамо не е било в неведение за исканията на банката и сега - пет години по-късно, ще трябва да го предаде в ръцете на кредиторите му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във