Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ДАВА 47% ДИВИДЕНТ

За четвърта поредна година общото събрание на Обединена българска банка гласува акционерите й да получат дивидент. За 2002 г. общият му размер е 35.7 млн. лв., което означава, че собствениците на кредитната институция ще получат по 47 стотинки за всеки свой акционерен лев (срещу 36 стотинки на акция, които ще даде БУЛБАНК). По сметките на Национална банка на Гърция, която притежава 89.9% от капитала на ОББ, ще постъпи дивидент за над 32.09 млн. лв., а ЕБВР (собственик на 10% от акциите) ще прибере 3.57 млн. лева.На събранието, което се проведе на 30 април в една от залите на столичния хотел Рила, бе приет докладът на съвета на директорите за развитието на ОББ през 2002 година. Отчетено бе, че чистата й печалба за миналата година от 35.8 млн. лв. е с 29.2% по-висока от тази за 2001-ва. След заделянето на дивидента - от 35.7 млн. лв. остатъкът от печалбата, заедно с преоценъчния резерв в размер на 57.8 млн. лв., ще бъде прехвърлен във фонд Общи резерви на банката.Акционерите освободиха от отговорност съвета на директорите за дейността му през 2002 година. Те преизбраха Стилиян Вътев, Радка Тончева и Сали Уорън за членове на директорския борд с нов тригодишен мандат. Другите участници в него са: Теодорос Карадзас, който е и негов председател, Апостолос Тамвакакис, Христос Кацанис, Александрос Турколиас, Георгиос Аронис и Агис Леопулос. Стилян Вътев, Радка Тончева и Христос Кацанис ще продължат да са и изпълнителни директори на ОББ.За одитор на банката бе избрана компанията Делойт и Туш.

Facebook logo
Бъдете с нас и във