Банкеръ Daily

Финансов дневник

НСИ: 239 вестника са издавани в България през 2018 г.

През 2018 г. в България са издавани 239 вестника с общ годишен тираж 216 037 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 6 (2.4%), а тиражът се увеличава с 20 хиляди (10.1%), сочат данни на Националния статистически институт.

По периодичност и тираж издаваните през 2018 г. вестници се разпределят, както следва: ежедневници - 37 (15.5% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 131 169 хиляди; вестници, излизащи 2-3 пъти седмично - 12 (5% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 5 781 хиляди; вестници, излизащи един път седмично - 101 (42.3% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 76 263 хиляди; вестници, излизащи по-малко от един път седмично - 89 (37.2% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 824 хиляди.

Най-голям брой вестници за 2018-а са издавани в област София-град - 109 заглавия, или 45.6% от всички издавани в страната. От всички вестници, издавани през 2018 г., 98% (234 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са пет - два на турски и по един на руски, английски и немски език.

През 2018 г. на чужди езици са издавани 96 списания и бюлетини с годишен тираж 208 хил., като най-многобройни са на английски език - 89 заглавия с тираж 175 хил.

През предходната година са издадени и 8 650 книги с тираж 9 007 786 и 1 192 брошури. С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2018 г. са регистрирани 8 237 книги и 1 079 брошури, или 94.7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина. Заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7 741, или 78.7% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 101 с тираж 1855 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски (53%), следват преведените от руски - 9.8%, немски - 5.9%, и френски език - 5.3%.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във