Банкеръ Daily

Финансов дневник

НСИ: 1519 лв. е общият доход на човек за първото тримесечие на 2019 г.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1519 лв. и нараства с 8% спрямо същия период на 2018 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.6%), следван от доходите от пенсии (27.9%) и от самостоятелна заетост (6.4%). Спрямо първото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3 процентни пункта, доходът от пенсии - с 0.9 процентни пункта, а доходът извън работната заплата намалява с 0.7 процентни пункта.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

• Доходът от работна заплата нараства от 792 на 874 лв. (с 10.4%).
• Доходите от пенсии се увеличават от 380 на 424 лв. (с 11.5%).
• Доходът от самостоятелна заетост нараства от 94 на 96 лв. (с 2.3%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 41 на 35 лв. (с 14.3%).

През първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура е 0.6%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1403 лв. и се увеличава с 11% спрямо същото тримесечие на 2018 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.2%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (14.0%) и транспорт и съобщения (12.1%).

Като абсолютни стойности видовете разходи средно на лице от домакинство за едногодишен период се променят, както следва:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 384 на 423 лв. (с 10.2%).
• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 53 на 59 лв. (с 9.9%).
• Разходите за облекло и обувкисе увеличават от 35 на 42 лв. (с 19.6%).
• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастватот 233 на 255 лв. (с 9.4%).
• Разходите за здравеопазванесе увеличават от 75 на 84 лв. (с 12.0%).
• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 150 на 170 лв. (с 13.3%).
• Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 43 на 49 лв.(с 15.0%).
• Разходите за данъци и социални осигуровкисе увеличават от 177 на 196 лв. (с 10.2%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се наблюдава при потреблението на плодове - от 10.5 на 11.1 кг, кисело мляко - от 6.6 на 7.0 кг, месо - от 8.4 на 8.8 кг, яйца - от 35 на 37 броя. Намалява консумацията на зеленчуци - от 11.2 на 10.9 кг, картофи - от 6.9 на 6.7 кг, прясно мляко - от 4.3 на 4.1 л, хляб и тестени изделия - от 21.2 на 21 килограма. Без промяна остава потреблението на захар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във