Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ново приложение на "Райфайзенбанк" помага на фирмите

Ново приложение на сайта на Райфайзенбанк помага на микрофирми в избора на програма за банково обслужване.

Микропредприятията вече могат да се възползват от новото интерактивно приложение "Съветник за пакетни програми" на Райфайзенбанк, което е достъпно на корпоративната интернет страница на банката www.rbb.bg. Целта на Съветника е да ориентира и улесни микрофирмите в избора им на най-подходящ за техния бизнес пакет от банкови услуги и продукти.

Пакетните програми на Райфайзенбанк дават широк избор от продукти и услуги, предназначени специално за нуждите на микропредприятията, като им дават възможност да оптимизират разходите си за ежедневно банкиране.

С новото приложение клиентът сам определя своето потребление, отговаряйки на няколко въпроса в приложението - например дали ще използва пакета по съществуваща сметка или желае откриване на нова, какъв тип извлечения по сметката предпочита, колко превода извършва на месечна база. След като се въведе средномесечното потребление (или прогнозното потребление), Съветникът предлага най-удачната програма. Препоръчаната програма е с най-висок процент на спестяване за клиентите, сравнено със стандартните цени по съществуващите тарифи, като целта е в максимална степен да бъдат оптимизирани разходите.

След като получи предложение за най-подходящата за него пакетна програма, клиентът има възможност да заяви обаждане и консултация от кол центъра на банката - Райфайзен Директ.

Предлаганите от Райфайзенбанк пакетни програми за банкови операции на клиенти от сегмента на микропредприятията в лева са:

"Базова програма" в лева (BGN), включваща разплащателна сметка в лева с лимит от 4 лв. за преводи и широка гама от допълнителни услуги.

"Инициатива 10+" в лева (BGN), включваща разплащателна сметка в лева с лимит от 10 лв. за преводи и широка гама от допълнителни услуги и преференции.

"Инициатива 20+" в лева (BGN) -разплащателна сметка в лева с включен лимит от 20 лв. за преводи и широка гама от допълнителни услуги и преференции.

"Инициатива 30+" в лева (BGN) - разплащателна сметка в лева с включен лимит от 30 лв. за преводи и широка гама от допълнителни услуги и преференции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във