Банкеръ Daily

Финансов дневник

Новите пенсии ще са с 20% по-ниски в края на 2021 година

С 20% по-ниски пенсии ще отпуска НОИ през последното тримесечие на 2021 година. Тогава жените, родени в началото на 1960 година, които ще трябва да се пенсионират, ще получат втора пенсия от частните пенсионни дружества. Очаква се по същата причина през 2040 г. НОИ да отпуска с до 25% по- ниски пенсии.

Изчисленията на осигурителния институт са направени при хипотезата, че 100% от осигурените, родени след 31 декември 1959 г., ще продължат да се осигуряват в двата стълба.

Това означава, че коефициентът на заместване на пенсията от НОИ към дохода, получаван преди това ще намалява и ще се задържи на около 34-35% до края на 2030 година. Сега този коефициент е 42 на сто.

Възможността за прехвърляне на осигуряването изцяло към НОИ ще оказва благоприятно влияние върху коефициента на заместване на дохода от първия стълб за хората, които ще изберат осигуряване само в НОИ.

За тях средният брутен коефициент на заместване ще бъде с около 10-процентни пункта по-висок, съобщава БНР.

По-ниските пенсии, които НОИ ще отпуска след 2021 година за хората, които ще изберат да продължават да се осигуряват и в частните фондове, е заради планираната пропорционална редукция, тъй като част от общата вноска е била прехвърлена към частните пенсионни фондове, избрани от хората.

Според статистиката на НОИ за 2019 г. новите пенсионери намаляват с 16% спрямо 2016 г., а една трета от хората с пенсия за осигурителен стаж и възраст се пенсионират при непълни условия. 

Миналата година общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 89 864, с 5670 (5.9%) по-малко спрямо 2018 г. Спрямо 2016 г. обаче намалението е с 16% (тогава пенсионерите с новоотпуснати пенсии са били 107 078).

76 919 от новите пенсионери са с лична пенсия, а останалите са получили наследствена. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 50 528 българи - това е едва 65.7% от всички лични пенсии, но все пак съотношението се подобрява спрямо 2018 г., когато редовите пенсии са били 63%.

Една трета от тези около 50 000 българи не успяват да изпълнят условията за стаж и възраст. 10 985 души, са били принудени да чакат 66-ия си рожден ден, защото нямат достатъчно стаж.

Преизчисляването на пенсиите е мярка, която ще доведе до повишаване на размерите на пенсиите на много голям брой пенсионери.

При актуален средномесечен осигурителен доход, като например този за 2019 г., броят на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г., които ще получат увеличение, е над 1 500 000 пенсии.

При първия вариант преизчисляването се извършва, считано от 1 януари, като след това не се прилага швейцарското правилото. Докато Вариант 2 включва преизчисляването да е от 1 октомври, като преди това е извършено осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване с процент от 6,3 на сто.

Средна пенсия ще стигне 583,45 лв., ако пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., се преизчислят с осигурителен доход за същата година, при първия вариант. При втория тя ще стане 591,91 лева.

Оценките показват, че при двата хипотетични сценария средното увеличение на основния размер на пенсиите, които подлежат на преизчисляване и ще бъдат увеличени, е между 39 и 44 на сто.

Преизчисляването на пенсиите обаче няма да се отрази благоприятно за значителен брой от тези с пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г. Особено важно е да се има предвид, че сред тези хора доминират пенсионерите с най-ниски пенсии, т.е. именно възрастните в особено уязвимо положение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във