Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Новият собственик на ТБ "Виктория" - още неизвестен

Краят на месеца дойде, но официално съобщение за продажбата на ТБ "Виктория" от синдиците на собственика й - Корпоративна търговска банка, все още няма. Това, което със сигурност се знае, е, че синдиците до последния момент са се опитвали да убеждват двамата кандидат купувачи - Българо-американска кредитна банка и "Инвестбанк", да подобрят офертите си. Всъщност това е една  от важните им задачи - да продадат всеки актив на КТБ за възможно най-много пари. Не е ясно дали някой от двамата кандидати се е поддал на тези увещания и ако го е направил - в каква посока  е подобрил офертата си. 

От свои източници в. "БАНКЕРЪ" научи, че синдиците на КТБ вече са избрали купувач на ТБ "Виктория". Не е ясно обаче защо се бавят с обявяването на решението си -  дали  защото чакат одобрение от Фонда за гарантиране на влоговете, който надзирава дейността им, или избраният купувач се бави с подписването на окончателния договор?  Или им влияят  други фактори, които не им позволяват да обявят сделката, а тя  ще донесе най-големи приходи в сметката, в която постъпват сумите от осребряване на масата на несъстоятелността на КТБ.

В очакване на решението на синдиците по офертите на БАКБ и "Инвестбанк"  ще напомним за пореден път някои, свързани с тях особености. Офертите имат два компонента. Първият е  цената на акциите на КТБ в ТБ "Виктория", а  вторият са  условията, при които съответният кандидат предлага да  върне  депозита на КТБ в "ТБ "Виктория".

По повод на цената, която кандидатите предлагат за покупката на капитала, във финансовите среди се коментира, че офертата на  нито един от двамата инвеститори  не надхвърля 18% от собствения капитал на кредитната институция. Конкретните суми, разбира се, се пазят в строга тайна. Но трябва да уточним, че кандидатите  са готови да платят за собствения капитал на банката, който е около 34.7 млн. лв., а не за регистрирания - той е доста повече - близо 122.1 млн. лева.

Тази значителна разлика между двата капиталови показателя се дължи на  немалките загуби, които ТБ "Виктория" отчита за  пета поредна година. Подобни загуби "изяждат" капитала й. Но  въпреки това и при силно намаления собствен капитал - заради малкия размер на рисковите си активи, ТБ "Виктория" поддържа много висока капиталова адекватност. Всъщност и двамата инвеститори искат да придобият ТБ "Виктория" -  най-вече  за да си купят капитал. Един пример за илюстрация: ако  една от тези банки спечели в наддаването, като плати на КТБ за 100% от акциите на ТБ "Виктория" между 5 и 5.6 млн. лв., срещу тази сума  тя реално ще придобие капитал за 34.7 млн. лева. И като погълне ТБ "Виктория", ще увеличи собствения си капитал с 28.7 млн. лева. Което ще й даде възможност да поема нови рискови активи. Казано по друг начин - ще може да увеличи обема на кредитния си портфейл с около 200 млн. лева.

Както вече "БАНКЕРЪ" писа, в хода на продължилата близо година ( тя започна от 29 юни 2017-а) процедура по продажбата на ТБ "Виктория" двамата кандидати имаха възможност на няколко пъти да подобрят офертите си. Запознати с хода на преговорите банкери коментират, че собственикът на Българо-американската кредитна банка  Цветелина Бориславова  вече не възнамерява  да продължава да наддава за ТБ "Виктория". Според тях тази банка не й трябва на всяка цена, тъй като Българо-американската кредитна банка не се нуждае от допълнителен капитал. Така че  едно ново повишение на цената няма да отговаря на рисковия профил на активите, които би придобила, ако закупи ТБ "Виктория".  

Що се отнася до втория компонент в офертите -  до условията за връщане на депозита от 86 млн. лв., предложенията на "Инвестбанк" и на БАКБ за плащането му се различават. Става дума за  срочен депозит и по силата на сключения договор той трябва да бъде изплатен през 2019-а. Единият кандидат предлага да го върне веднага, щом закупи ТБ "Виктория".

Другият кандидат пък предлага да го изплати в рамките на договорения срок. Но тук има един тънък детайл: лихвата, която сега КТБ получава за депозита си във ТБ "Виктория", е по-висока от тази, която синдиците вземат за парите на обявената в несъстоятелност кредитна институция, които държат в други банки. Ако депозитът  бъде изплатен незабавно от купувача на ТБ "Виктория", този доход ще секне, а получените милиони  - доколкото няма одобрена сметка за разпределение, ще трябва да отидат по сметки, носещи много по-ниски лихвени приходи. Това обстоятелство също може да натежи, когато синдиците  започнат да решават  коя оферта да одобрят в крайна сметка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във