Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Новият преглед на банковите активи изисква узаконяване

Предстоящият  преглед на качеството на активите поражда  много въпроси, част от които са от чисто правно естество. Ще припомним, че предишният  преглед, който приключи през 2016-а, бе извършен от БНБ, като за целта бе направена специална поправка в Закона за кредитните институции. За разлика от първия преглед, този, който предстои да бъде направен сега, ще бъде извършен не от БНБ, а от Европейската централна банка. При него БНБ ще подпомага  комуникацията  между Европейския надзор и българските банки,  ще оказва техническа подкрепа. И тук редица специалисти зададоха  логичния въпрос: а на какво правно основание ЕЦБ ще извършва този преглед?  Защото за да влезе която и да е институция в българския банков сектор и да го обърне с краката нагоре, се изисква съответната законова регламентация. Такава е необходима дори когато става дума за проверки на  национални институции като БНБ, прокуратурата, Държавната агенция за национална сигурност и други от този род. Логично е подобна санкция да е нужна и за външна институция - дори ако тя е  ЕЦБ. В противен случай  правните основания на всички извършени от нея  дейности и констатациите в хода на  предстоящия преглед ще имат доста спорен характер.

Донякъде подобен проблем се преодолява с текста на   чл.80 на сега действащия Закон за кредитните институции, където фигурира  следното изречение: "При осъществяване на надзорните правомощия БНБ може да назначи извършването на оценка на активите на банката, за нейна сметка от независими експерти и да изиска от банката да отрази резултатите от оценката във финансовите или надзорните си отчети." Дали обаче това  дава достатъчно добра правна основа на прегледа на качеството на активите, който се готви да извърши ЕЦБ?  Защото едно е БНБ да ръководи процеса и да покани някой да го извърши на експертно ниво, а съвсем друго  е  този процес да се извършва от чуждестранна надзорна институция, а БНБ само да й помага. Поради това  банкери са на мнение, че няма да е лошо в Закона за кредитните институции да бъде вкаран допълнителен текст, който изрично да дава правомощия на ЕЦБ да извършва подобни прегледи на активите на българския банков сектор.

Също така е добре да се помисли дали не са нужни допълнителни законови изменения, които категорично да задължават българските банки да изпълнят всички надзорни препоръки, наложени им вследствие на прегледа на активите, извършен от Европейския банков надзор. Да не забравяме, че докато България не стане част от Европейския банков съюз, Европейският  банков надзор няма правомощия по отношение на българските банки. Въобще взаимоотношенията на БНБ с Европейския банков надзор са доста слабо засегнати и регламентирани в българските закони. За разлика от тези, регулиращи взаимоотношенията между БНБ и Европейския банков орган, те  са много подробно разписани. Само че Европейският  банков орган, за разлика от Европейския банков надзор, не издава констатации за финансовото състояние на банките, нито  препоръки и мерки за отстраняване на нередностите в тях. ЕБО се занимава с изработването, усъвършенстването и прилагането на надзорни регулации и практики. А препоръките и наказанията спрямо банките са в ръцете на Европейския банков надзор. И за да може той да върши своята работа в България, ще трябва да получи правна легализация за дейността си у нас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във