Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Новият държавен баланс '14 е факт

Новият, актуализиран бюджет на държавата за тази година беше приет в сряда, 26 ноември. Откакто бе внесен от правителството, мина през две четения в бюджетната комисия и две гласувания в пленарната зала, проектът не претърпя никакви промени. Всички предложения на опозицията останаха извън обновения държавен баланс. "Валидни" са предложените първоначално ключови числа - дефицит от 3.7% и нов дълг за 4.5 млрд. лева.

С решението на парламента Министерският съвет може да предприема действия за подготовка на поемането на външен държавен дълг, включително и чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, както и на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари при условие за последваща ратификация през 2015 година.

Министерският съвет ще може да предоставя на Фонда за гарантиране на влоговете в банките заеми от централния бюджет до 2 млрд. лв., обезпечени с вземания на фонда от Корпоративна банка, включително и с негови бъдещи постъпления от банките в размера на годишните им премийни вноски.

При банки, обявени в несъстоятелност, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност средства по сметки и депозитите на бюджетните организации, подлежащи на обезпечаване съгласно Закона за публичните финанси, се трансформират във вземане на Министерството на финансите и се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на централния бюджет в БНБ. Средствата ще се възстановяват на бюджетните организации за сметка на централния бюджет чрез съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

В случай че пари на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за средствата от ЕС, възстановените суми по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят в обслужващите банки по съответните сметки за средствата от ЕС.

С промените в Закона за държавния бюджет парламентът предостави и допълнителни средства на някои министерства и ведомства. До края на годината МВР ще получи до 125.7 млн. лв., Министерството на труда и социалната политика - до 50 млн. лв., Министерството на здравеопазването - до 24.2 млн. лв., Министерството на регионалното развитие - до 16.4 млн. лв.,  Министерството на земеделието и храните - до 16.4 млн. лв., Висшият съдебен съвет - до 10 млн. лв., Министерството на правосъдието - до 5 млн. лв., МВнР - до 3 млн. лв., а Държавният фонд "Земеделие" - до 70 млн. лева. В сметките са включени и до 77 млн. лв., предназначени за финансирането по европейски проекти и други разходи.

Актуализацията на бюджета за 2014 г. показва, че има непостъпили приходи от 1.061 млрд. лв. (1.3% от прогнозния БВП).

Основните данъци, по които се очакват по-ниски приходи от планираните, са ДДС от внос, акцизи, корпоративни данъци, както и увеличението на някои разходи. Дефицитът на касова основа по консолидираната фискална програма ще достигне до 3.7% от прогнозния БВП. Парламентът не прие предложението на депутати от АБВ средствата, предвидени за коледни надбавки за пенсионерите с най-ниски доходи, да се увеличат от 50 на 110 млн. лв., така че да има за всички възрастни хора.

Депутатите отхвърлиха предложение на "БСП лява България" да се повишат с 337 млн. лв. очакваните приходи и така дефицитът да бъде в рамките до 3 процента.

Кирил Цочев от АБВ каза по време на дебатите, че в Бюджета за 2015 г. трябва твърдо да бъдат заложени коледни надбавки за всички пенсионери. Йордан Цонев от ДПС отбеляза, че депутатите от неговата група ще се въздържат от подкрепа на внесената актуализация, защото не смятат, че подходът трябва да е този.

Чрез законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет за тази година депутатите направиха промени и в Закона за банковата несъстоятелност, отнасящи се до сделките по прихващания в КТБ. Според тях прихващането е недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество.
Чавдар Георгиев от БСП посочи, че се преуреждат вече сключени  сделки с извършени действия. С пари на данъкоплатеца искате да преразпределите активите на банката към определени от вас субекти, отправи обвинение Георгиев към управляващите. Мартин Димитров (РБ) отговори на това, че заради цесиите с добри кредити са платени негарантирани депозити, преди да се изчистят  гарантираните. Той отбеляза, че в случая става дума за защита на държавния интерес. Според него, в края на правителството на Орешарски е трябвало да се предвиди увеличаването на цесиите и прихващанията и е трябвало да се променят законите още тогава.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във