Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови възможности за регионални инфраструктурни проекти

Инвестиционният фонд „Три морета“ е инструмент за всички участващи страни за ускоряване на икономическото възстановяване и развитието на региона чрез частни инвестиции в мащабни проекти в транспорта, енергетиката, зеления и дигиталния сектор.

"Българска банка за развитие" АД съвместно с Инвестиционния фонд “Три морета” 3SIIF и инвестиционния консултант Amber Infrastructure организираха конференция на тема “Дялови инвестиции в инфраструктура и иновации”. Събитието беше открито от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер и изпълнителния директор на ББР Цанко Арабаджиев, който е и член на Надзорния съвет на 3SIIF.

В панелната дискусия се включиха още народни представители, заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Владимир Савов и Мария Филипова, представители на пенсионно-осигурителни и застрахователни дружества, фондове за дялови инвестиции, както и техни професионални асоциации. 

"Чрез инициативата „Три морета“ и нейния Инвестиционен фонд глобалните и местните институционални инвеститори са изправени пред нови възможности да вложат средствата си в разнообразно портфолио от регионални инфраструктурни активи“, каза при откриването на форума министър Даниел Лорер. Според него България, чрез своята банка за развитие, е изцяло ангажирана да подкрепи разгръщането на дейността на фонда в целия регион, в тясно сътрудничество както с частния сектор, така и с публичните власти. Целта е да се отключи потенциалът за инвестиции във вдъхновяващи идеи и проекти. "Българска банка за развитие" е акционер от клас А в 3SIIF вече почти две години.

„Това е не само страхотна инвестиционна възможност, но и платформа за споделяне на знания и откриване на нови модели на сътрудничество“, подчерта изпълнителният директор Цанко Арабаджиев. Той допълни, че диалогът за решаване на регулаторните предизвикателства и насърчаването на преките контакти допълнително ще отключат съществуващия потенциал и бизнес идеи.

„Инвестиционният фонд „Три морета“ е мощен инструмент за всички участващи страни за ускоряване на икономическото възстановяване и развитието на региона чрез частни инвестиции в мащабни проекти в областта на транспорта, енергетиката, зеления и дигиталния сектор“, каза още Цанко Арабаджиев.

Очаква се фондът да помогне за премахване на съществуващите „вътрешни бариери в рамките на ЕС“ чрез обединяване на публичен и частен капитал за инвестиции в инфраструктурно и иновативно икономическо развитие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във