Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Нови солени глоби заплашват банките

Солени глоби заплашват доставчиците на платежни услуги, които не изпълняват европейските изисквания за таксите, начислявани по трансграничните преводи в евро. Ангажиментът е да бъдат равни на таксите, начислявани при националните плащания. Банките ще бъдат глобявани с до 50 хил. лева за първо нарушение, а при повторно - с 200 хил. лева. Тези санкции бяха записани с промени в Закона за платежните услуги,  приети на второ четене от Народното събрание в сряда (5 февруари). 

При този размер на глобите едва ли някоя банка, оперираща в България, ще си позволи своеволия. Кредитните институции обаче възприеха друг подход. Както "Банкеръ" вече писа, 2020 г. започна с поредна вълна от увеличение на таксите и комисионите за банковите услуги на национално ниво. Всъщност Банките увеличават  таксите за най-масовите си услуги. Например за поддържането на сметка и за тегленето от банкомат, както и за други вътрешнобанкови и междубанкови операции, а експертите пресмятат, че средно с 12 лева годишно ще се повиши таксата за обслужване на разплащателна сметка, което също е  несправедливо.

Това поведение на банките бе прогнозирано в оценката за въздействие на европейския регламент, който се прилага в ЕС още от 15 декември 2019 година. В разчетите изрично бе посочено, че съществува риск банките да направят опит да компенсират част от загубите си, като увеличат размера на таксите за национални операции или такси за обслужване на сметки. И те направиха точно това.

Останалата част от измененията в Закона за платежните услуги актуализират правната рамка в областта на упражняване на платежния надзор. С промените се осигурява регулярното получаване на информация от доставчици на услуги към БНБ и вписването й в регистъра на регулатора. 

Централната банка получи правомощия да лиши временно от право на глас акционер в платежната институция или да му нареди писмено да прехвърли притежаваните от него акции, "когато с дейността или влиянието си върху вземането на решения, лицето може да навреди на надеждността или сигурността на платежната институция или на предоставяните от нея платежни услуги".

С измененията в Закона се регламентира и извършването на сетълмент на определени платежни операции с карти в лева в платежната система RINGS. Това е свързано със съображенията за сигурност и ефективност на платежните системи, както и за да се избегне формиране на валутно-курсови разлики. Предвижда се тези промени, свързани с клиринга и сетълмента на платежните операции с карти в левове, да влязат в сила в шестмесечен срок от обнародване на измененията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във