Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови мениджъри влизат в застрахователни компании

От началото на годината Комисията за финансов надзор даде разрешение за дузина промени в различни застрахователни компании, които имат лиценз за извършване на дедност у нас.

Веселин Ангелов е одобрен за член на съвета на директорите и изпълнителен директор, а Ивета Плякин - за прокурист на застрахователно акционерно дружество "Енергия". То  е създадено през 1993 г. от „Национална електрическа компания" ЕАД и „България холдинг“ АД. Крайно контролиращо дружество е "Алианц" СЕ - Германия. 

Дружеството притежава лиценз за застраховане и презастраховане. Основен дял от дейността на ЗАД "Енергия" заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България: АЕЦ "Козлодуй", цялостната електропреносна мрежа "Високо напражение", електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива и редица други индустриални обекти.

Комисията за финансов надзор одобри Лорен Жамот за член в Управителния съвет на Застрахователна компания "Уника" АД и в  Управителния съвет на Застрахователна компания "Уника Живот" АД.

Застрахователните компании "Уника" АД и "Уника Живот" АД са част от международната група "Уника Иншурънс Груп".

"Уника Груп" (UNIQA Insurance Group AG) е един от водещите застрахователи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа и двувековна история, която  обслужват над 10 милиона клиенти в 18 страни.

Вече 25 години "Уника България" е на пазара у нас и предлага продуктово портфолио по всички направления в общото застраховане и животозастраховането.
Иван Ганчев е получил разрешение от КФН да бъде член на управителния съвет и изпълнителен директор на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД.

Белгийската КВС Груп е най-голямата банково-застрахователна група в България. Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България. Те предлагат пълния спектър от финансови услуги, включително лизингови, управление на активи и факторинг.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 година. Компанията, лидер на застрахователния пазар в България, е част от белгийската банково-застрахователна група КВС от 2007 година. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове.

Комисията за финансов надзор е одобрила Ивайло Стоянов като представител на "Феста холдинг" АД  в Надзорния съвет на ЗК "България Иншурънс” АД. Компанията предлага различни здравноосигурителни пакети, медицински застраховки на физически лица и фирми,  здравни застраховки. Сред лидерите е на пазара на здравното застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във