Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови мениджъри влизат в застрахователни фирми

Комисията за финансов надзор е одобрила Кенан Кулич за член на Управителния съвет и изпълнителен член на

"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД - София.

Припомняме, че през април тази година Десислава Михайлова е одобрена от КФН за прокурист на дружеството, което притежава лиценз за застрахователна дейност. То се управлява от тричленен Управителен съвет: Габриела Генова е председател и финансов директор,  Надежда Щерева е член и оперативен директор и Петер Цайнцингер е член и директор "Продажби и Маркетинг".

Едноличен собственик на капитала на компанията е концернът GRAWE Insurance Group, основан през 1828 година в Грац, Австрия.
За своето над 190-годишно развитие GRAWE се е превърнал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.

Желяз Мръчков получи разрешение от Комисията за финансов надзор да стане независим член на съвета на директорите на

ЗАД "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД.

В момента дружеството се управлява от петчленен съвет на директорите.

"ДаллБогг: Живот и Здраве" АД е част от групата на "Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД, "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, "Български кардиологичен институт" АД и Пенсионноосигурително дружество "ДаллБогг: Живот и Здраве" ЕАД - една от най-големите фирмени структури в България.

"ДаллБогг: Живот и Здраве" има лиценз за извършване на застрахователна дейност по различни видове застраховки.

Собственик на капитала е "Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД.


Независим член влиза в борда на „Пенсионноосигурителен институт“

Комисията за финансов надзор е одобрил Павел Димитров за независим член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

В момента дружеството се управлява от  Дойчо Дойчев - председател на борда и изпълнителен директор, Славейко Гергинов - заместник-председател и изпълнителен директор,     Мария Масларова - Гъркова и Биляна Вълчева.

Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление Осигурителен надзор.

Акционери в дружеството са: „Пела” ЕООД, притежаващо 83.49% от капитала, „Ест” АД е с 12.70%, Сдружение „Съюз за стопанска инициатива” - с 0.76%, и "Соломон Груп" АД - с 3.05% от книжата с право на глас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във