Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови мениджъри в застрахователни компании

През месец март тази година бяха направени промени в управлението на няколко застрахователни компании. 

С одобрението на Комисията за финансов надзор Веселин Ангелов и Елена Новак влизат в мениджмънта на

ЗАД „Алианц България“ АД.

Ангелов ще е  член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД. Елена Новак пък е получила разрешение за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД и съответно на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.

ЗАД „Алианц България“ АД има лиценз за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност. ЗАД „Алианц България Живот“ АД има лиценз за извършване на застрахователна дейност, както и разрешение да предлага и сключва и застраховки "Злополука" и "Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд. Основен акционер и в двете дружества е "Алианц България Холдинг" АД. 

Десислава Михайлова е одобрена от КФН за прокурист на

"ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД - София.

Българското застрахователно дружество притежава лиценз за застрахователна дейност. То има тричленен Управителен съвет: Габриела Генова е председател и финансов директор,  Надежда Щерева е член и оперативен директор и Петер Цайнцингер е член и директор "Продажби и Маркетинг".

Едноличен собственик на капитала на компанията е концернът GRAWE Insurance Group, основан през 1828 година в Грац, Австрия.
За своето над 190-годишно развитие GRAWE се е превърнал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.

Комисията за финансов надзор е одобрила Цветелина Михайлова за член на Управителния съвет и  Цветан Кадийски за изпълнителен директор на

Застрахователна компания "България Иншурънс” АД.

Компанията предлага различни здравноосигурителни пакети, медицински застраховки на физически лица и фирми,  здравни застраховки. Сред лидерите е на пазара на здравното застраховане.

Цветелина Михайлова има над 20 години стаж в застраховането. В Застрахователна компания "България Иншурънс” АД е от февруари 2018 г. като ръководител отдел „Общо застраховане“, а от август същата година е директор Дирекция „Продажби и бизнес развитие“. През януари 2021 г. е избрана за прокурист на дружеството. Цветелина Михайлова е завършила УНСС със специалност „Застрахователен мениджмънт“ и притежава магистърска степен „Застраховане и осигуряване” от ВУЗФ, София.

Цветан Кадийски има над 22 години опит в сферата на застраховането. Професионалният му път до момента е протекъл в ЗАД "Булстрад ВИГ", където преминава през различни ръководни позиции. В Застрахователна компания "България Иншурънс” АД е от юни 2019 г., като отговаря за обслужването на клиентите и ръководи дейността по обработка на застрахователните претенции и е член на Управителния съвет на Застрахователна компания "България Иншурънс” АД.

Комисията за финансов надзор е одобрила Васил Найденов за член на Надзорния съвет на

Застрахователно дружество „Нова Инс” ЕАД -

общо застрахователна компания, която има лиценз за извършване на застрахователна дейност. От началото на 2016 година ЗД "Нова Инс“ ЕАД е собственост на лидера в застраховането за Централна и Източна Европа - Vienna Insurance Group, който чрез ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ контролира 100% от акционериня капитал на ЗД "Нова Инс" ЕАД.  

 

Промени в капитала на застрахователни компании

През месец март  КФН е получила уведомление от две дружества за промени в акционерната им структура.

От „Алианц холдинг едно ГМБХ“, Австрия, съобщават относно вътрешногрупово придобиване от дружеството на непряко квалифицирано участие в капитала на ЗАД „Алианц България“ АД, ЗАД „Алианц България Живот“ АД и ЗАД „Енергия“ АД чрез придобиване на пряко квалифицирано участие в капитала на „Алианц България холдинг“ АД.

Регулаторът е уведомен от „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД - София относно придобиване от дружеството на квалифицирано участие в капитала на Застрахователна компания Медико-21“ АД, която извършва застраховане (доброволно здравно осигуряване). В момента „Доверие – обединен холдинг” АД притежава пряко 43 792 броя акции или 95.20% от капитала на застрахователната компания.

Комисията за финансов надзор не е взела решение по тези уведомления. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във